Onderwerp: Huurwoning

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Huurcontract

Voor huurcontracten gelden regels, bijvoorbeeld voor de inhoud van het contract en het opzeggen ervan. Huurders kunnen bij een nieuw huurcontract de huurprijs laten toetsen door de Huurcommissie.

Afspraken huurder en verhuurder

In een huurcontract staan de afspraken die huurder en verhuurder aan het begin van een huurperiode met elkaar hebben gemaakt.

Mondeling huurcontract

Een huurcontract hoeft niet schriftelijk te zijn. Een mondeling huurcontract is ook geldig, maar is wel moeilijk te bewijzen. Het is dan ook verstandig een getuige mee te nemen als u een mondeling huurcontract wilt afsluiten.

Huurprijs toetsen bij nieuw huurcontract

Huurders kunnen binnen 6 maanden na aanvang van hun huurcontract de Huurcommissie vragen dit contract te toetsen. De Huurcommissie beoordeelt dan of de huurprijs terecht is. Iedereen kan deze toets aanvragen. Zo kunnen ook geliberaliseerde woningen en kamers getoetst worden.

Huurcontract opzeggen

Huurders en verhuurders moeten zich aan regels houden als zij de huur opzeggen

Huurcontract geldt ook voor medehuurder

De verplichtingen uit het huurcontract gelden ook voor de medehuurder van de woning. Een echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder is automatisch medehuurder van de woning, zolang hij of zij in dezelfde woning woont.

Meer ruimte voor tijdelijke huurcontracten

Het kabinet wil dat er meer mogelijkheden komen om tijdelijke huurcontracten aan te bieden:

  • Er komt een nieuwe overeenkomst voor tijdelijke verhuur: het contract voor bepaalde tijd met een maximumlooptijd van 2 jaar;
  • Tijdelijke verhuur wordt voor meer categorieën woningen mogelijk. Op dit moment mogen woningen bijvoorbeeld tijdelijk worden verhuurd aan studenten. Zodra de student is afgestudeerd, mag de huur worden opgezegd. Deze regeling gaat ook gelden voor starters (5-jaarscontract) en grote gezinnen;
  • Wie langere tijd zijn huis niet bewoont (zoals diplomaten) krijgt meer mogelijkheden om zijn woning tijdelijk te verhuren;
  • Te koop staande huurwoningen kunnen voortaan tijdelijk worden verhuurd. Dit wordt geregeld in de Leegstandwet;
  • Tijdelijke verhuur van studentenwoningen wordt ook mogelijk aan mensen die bezig zijn met een promotieonderzoek.

Door de nieuwe regels zullen verhuurders eerder woonruimte aanbieden, zo verwacht het kabinet. Het gaat om plannen. Eerste en Tweede Kamer moeten hun goedkeuring nog geven.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.