Onderwerp: Huurwoning

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Puntensysteem huurwoning

Het puntensysteem bepaalt wat de maximale huurprijs van uw sociale huurwoning mag zijn. Is uw huur hoger? U kunt dan de verhuurder vragen om de huur te verlagen. Het puntensysteem geldt niet bij geliberaliseerde huurwoningen.

Punten bepalen maximale huurprijs

Het puntensysteem geeft de kwaliteit van een huurwoning in punten weer. Het puntensysteem heet ook wel het woningwaarderingsstelsel. Elk onderdeel van de woning, zoals oppervlakte en isolatie, krijgt punten. Bij elkaar opgeteld, leveren de punten een maximale huurprijs op. Deze wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

U kunt zelf de punten en maximale huurprijs van uw woning uitrekenen met de huurprijscheck van de Huurcommissie. Op de website van de Huurcommissie vindt u ook formulieren voor het bepalen van de maximale huurprijs van uw woning. De tabellen waarmee u de maximale huurprijs kunt berekenen, vindt u in de circulaire Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015.

Ligt de huurprijs van uw woning hoger dan de maximale huurprijs? Dan kun u huurverlaging voorstellen aan de verhuurder. Als uw verhuurder dit niet wil, kunt u de Huurcommissie om een uitspraak vragen.

Geen maximale huurprijs bij geliberaliseerde huurwoning

Geliberaliseerde huurwoningen zijn huurwoningen waarbij de huur op de begindatum hoger is dan € 710,68 (prijspeil 2015). Bij deze huurwoningen bepalen verhuurder en huurder zelf de huurprijs. Er is dan geen maximale huurprijs.

Is het huurcontract van uw geliberaliseerde huurwoning korter dan 6 maanden geleden ingegaan? Dan kan de Huurcommissie wel voor u nagaan of de huurprijs redelijk is. Dit heet de toets aanvangshuurprijs

Nieuwe opzet bepaling maximale huurprijs

Het kabinet wil het puntensysteem vereenvoudigen. De onderdelen woonomgeving en woonvorm (eengezinswoning, flat) wil het kabinet voortaan waarderen op basis van de WOZ-waarde. Het kabinet streeft ernaar de nieuwe regels oktober 2015 in te laten gaan. De wijzigingen gelden alleen voor zelfstandige woonruimtes.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.