Hoe werkt huurverhoging op basis van een indexeringsclausule?

Als in het huurcontract een indexeringsclausule is opgenomen, dan is de jaarlijkse huurverhoging al aan het begin van de huur overeengekomen. De verhuurder hoeft geen huurverhoging meer voor te stellen. Hij hoeft alleen te laten weten met welk bedrag de huurprijs omhoog gaat.

Huurverhoging volgens indexcijfer

Bij een indexeringsclausule stijgt de huurprijs ieder jaar op een afgesproken datum met een percentage. In het huurcontract staat vermeld voor welk percentage of welk inflatiepercentage is gekozen. Meestal wordt gekozen voor het inflatiepercentage van de consumentenprijsindex. Het CBS berekent dit cijfer. Als de indexeringsclausule in uw huurcontract gebaseerd is op de consumentenprijsindex, kunt u de huuraanpassingen berekenen met de Indexeringsmodule huurprijsaanpassing op de website van het CBS.

Geen huurverhogingsvoorstel

In geval van een indexeringsclausule, hoeft de verhuurder geen voorstel tot huurverhoging meer te doen. Hij kan dan volstaan met u te informeren op welke wijze de verhoging is berekend en welke huurprijs u vanaf de afgesproken datum moet betalen. Door de huurovereenkomst te ondertekenen bent u immers al akkoord gegaan met de huurverhoging. Er is geen termijn waarbinnen de verhuurder u deze informatie moet verstrekken.

Bezwaar maken tegen huurverhoging

U kunt bezwaar maken tegen een huurverhoging als het percentage hoger is dan het wettelijke maximale huurverhogingspercentage. Heeft u echter een geliberaliseerd huurcontract, dan geldt de maximale huurverhoging niet voor u. U kunt dan alleen bezwaar maken als de verhuurder een andere prijsindex gebruikt dan in het huurcontract is vermeld.

Andere vragen en antwoorden

De Rijksoverheid. Voor Nederland.