Wat is belastbaar inkomen en wat is verzamelinkomen?

Belastbaar inkomen is het inkomen waarover u inkomstenbelasting moet betalen, minus eventuele aftrekposten en verrekenbare verliezen. Er zijn voor de inkomstenbelasting 3 soorten belastbaar inkomen, die zijn ondergebracht in 3 boxen. Het verzamelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in de 3 boxen.

Boxen inkomstenbelasting

Er bestaan voor de inkomstenbelasting 3 categorieën van belastbaar inkomen:

  • box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning;
  • box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang;
  • box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen.

Informatie over de aftrekposten, heffingskortingen, boxen en tarieven vindt u op de website van de Belastingdienst. U kunt ook bellen met de BelastingTelefoon.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.