Octrooi

U kunt uw uitvinding beschermen met een octrooi.  Anderen mogen geen geld verdienen aan uw uitvinding. Behalve als zij daar toestemming voor hebben van u. Octrooi is in het buitenland beter bekend als patent.

Uitvinding beschermen

Jaarlijks komen in Nederland tussen 2.500 en 3.000 aanvragen binnen bij NL Octrooicentrum. Voorbeelden van een octrooi zijn een multifunctionele  wandelwagen die ouders in alle mogelijke standen kunnen zetten. Maar ook op de stormparaplu, de Senseo, de klapschaats en de beschuit met inkeping rusten Nederlandse octrooien.

Octrooi aanvragen

Om octrooi of patent aan te vragen moet uw uitvinding, product of proces voldoen aan 3 eisen:

  • het moet nieuw zijn;
  • inventiviteit;
  • industriële toepasbaarheid.

Dit staat in de Rijksoctrooiwet 1995.

Geldigheidsduur octrooi

Octrooi beschermt uw uitvinding voor maximaal 20 jaar. In die tijd mogen concurrenten de technologie niet kopiëren of commercieel toepassen. Zo krijgt u de kans om de investeringen voor de ontwikkeling terug te verdienen. Door octrooien uit te geven maakt de overheid het dus aantrekkelijk voor bedrijven om te blijven innoveren

Database octrooien

Kent het Octrooicentrum het octrooi toe? Dan wordt de technologie openbaar gemaakt in de octrooidatabanken en -registers. Bedrijven kunnen hierin zien of de technologie die zij willen ontwikkelen al door een concurrent is beschermd met een octrooi. Soms gebruiken ondernemers de gegevens om uit te zoeken welke concurrenten al speur- en ontwikkelingswerk verrichten naar een bepaalde techniek.

Octrooi buiten Nederland

Het octrooi is een nationaal recht. U kunt voor uw uitvinding ook octrooi in Europa aanvragen of uw uitvinding wereldwijd beschermen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.