Wat is de thuiskopieheffing?

De thuiskopieheffing compenseert auteurs en artiesten voor het kopiëren van muziek en films uit legale bronnen, voor privégebruik. Er was al een heffing op lege cd’s en dvd’s.

Hoogte thuiskopieheffing afhankelijk van de opslagcapaciteit

De hoogte van de heffing hangt af van de opslagcapaciteit van het product waarop je een kopie kunt opslaan. Op dit moment gelden de hieronder vermelde bedragen. Deze bedragen zijn exclusief btw.

Aanpassing thuiskopieheffing door verbod downloaden uit illegale bron

In de zomer van 2014 wordt een aanpassing verwacht van de thuiskopieheffingen. Dit komt door de uitspraak van het Europese Hof van Justitie over heffingen op downloads uit illegale bron. De thuiskopieheffingen zijn tot nu toe gebaseerd op alle kopieën. Ze maken geen onderscheid tussen kopieën uit legale bron en kopieën uit illegale bron. Door de uitspraak van het Hof moet dit worden aangepast. Voor downloads uit illegale bron mag geen heffing gelden. De Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (SONT) geeft naar verwachting in de zomer van 2014 aan welke tarieven passend zijn na het arrest van het Hof.  

Bedragen thuiskopieheffing
Producten en opslagcapaciteit Heffingsbedrag exclusief btw
Cd-r € 0,03
Dvd € 0,03
Externe hard disc (hdd) € 1,00
Audio-/videospeler ≤ 2 GB € 1,00
Audio-/videospeler  > 2 GB € 2,00
Hdd-recorder/settopbox ≤ 160 GB € 2,50
Hdd-recorder/settopbox > 160 GB € 5,00
Telefoon met muziekspeler/smartphone < 16 GB € 2,50
Telefoon met muziekspeler/smartphone ≥ 16 GB € 5,00
Tablet ≤ 8 GB € 2,50
Tablet > 8 GB € 5,00
Pc/laptop € 5,00

De Rijksoverheid. Voor Nederland.