Hoeveel kinderopvangtoeslag krijg ik?

De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van uw inkomen en het aantal uren dat u werkt. De hoogte hangt ook af van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat, het aantal uren opvang en de uurprijs. Op de website van de Belastingdienst kunt u een proefberekening maken. U kunt dan zien hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen.

Maximale uurprijs en aantal uren kinderopvang

U krijgt kinderopvangtoeslag voor maximaal 230 uur per maand per kind. De kinderopvangtoeslag wordt berekend over het maximale uurtarief (tarief voor 2014). Is uw kinderopvang duurder? Dan krijgt u over het deel boven het maximumuurtarief geen toeslag.

Aantal gewerkte uren bepaalt kinderopvangtoeslag

Het recht op kinderopvangtoeslag is gekoppeld aan het aantal uren van de partner die het minst werkt:

  • Gaan uw kinderen nog niet naar school? Dan heeft u recht op 140% van die gewerkte uren.
  • Gaan uw kinderen wel naar school? Dan maken zij minder uren gebruik van kinderopvang. U heeft recht op 70% van die gewerkte uren. 

Kinderopvangtoeslag als u onregelmatige uren werkt

Werkt u of uw partner onregelmatig? Dan moet u aan het begin van het jaar een goede schatting maken van het aantal uren dat u werkt. Blijkt tijdens het jaar dat uw inschatting niet klopt? Dan moet u tussentijds een wijziging doorgeven.

Kinderopvangtoeslag als u zelfstandige bent

Bent u zelfstandig ondernemer? Dan berekent de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag met de uren die u per jaar besteedt aan uw bedrijf. Beëindigt u uw werkzaamheden als zelfstandige? Dan geldt een termijn van 3 maanden waarin u hetzelfde recht houdt op kinderopvangtoeslag.

Kinderopvangtoeslag bij ziekte, vakantie of verlof

Bij ziekte, bijscholing, vakantie, een deeltijd WW-uitkering of ouderschapsverlof wijzigt het aantal gewerkte uren niet. Die omstandigheden hebben dus geen invloed op het recht op kinderopvangtoeslag. 

Tijdelijk minder of geen gebruik kinderopvang

Als uw kind tijdelijk geen of minder gebruikmaakt van de kinderopvang, blijft u gewoon kinderopvangtoeslag ontvangen. Maar alleen als u ook hetzelfde blijft betalen voor de kinderopvang. Spreekt u met de kinderopvangorganisatie af dat u tijdelijk ook minder betaalt? Dan heeft dat wel gevolgen voor uw kinderopvangtoeslag.

Meer geld voor kinderopvangtoeslag in 2014

In het Begrotingsakkoord tussen D66, ChristenUnie, SGP en de coalitiepartijen is in oktober 2013 afgesproken dat er € 100 miljoen extra beschikbaar komt voor de kinderopvangtoeslag. Dit moet de druk voor midden- en hogere inkomens verlagen. In 2014 krijgen huishoudens met een inkomen vanaf € 103.574, 18% van de kosten van de kinderopvang vergoed (tot het maximumuurtarief) voor het kind dat de meeste uren opvang krijgt.

De hoogte van de kinderopvangtoeslag in 2014 vindt u op Overheid.nl.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.