Onderwerp: Kinderporno

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Bestrijding kinderporno

Er zijn 150 politieagenten die zich bezighouden met het bestrijden van kinderporno. Doel is dat de politieagenten meer slachtoffers vinden en zorgen dat zij niet langer misbruikt worden. En dat eind 2014 25% meer verdachten door de politie voor vervolging bij het Openbaar Ministerie worden aangeleverd ten opzichte van 2010.

Opsporen kinderporno ingewikkeld

Criminelen bieden online honderdduizenden kinderpornografische afbeeldingen en films aan. Zij gebruiken steeds vaker afschermingstechnieken om hun beelden te verspreiden. Ze zetten bijvoorbeeld foto’s in delen op verschillende servers. Zo zijn de foto’s alleen te vinden door een kleine groep geïnteresseerden. De verzamelaars van kinderporno maken meestal deel uit van besloten netwerken. Binnen deze netwerken gebruiken zij versleutelde bestanden of e-mail. Kinderporno opsporen is daarom ingewikkeld.

Een nieuw wetsvoorstel maakt het mogelijk om verdachten van het bezit en de handel in kinderpornografie te verplichten mee te werken aan het openen van versleutelde bestanden op hun computer. Het wetsvoorstel moet nog wel door de Eerste en Tweede Kamer worden goedgekeurd.

Extra inzet politie bij voorkomen kinderporno

Sinds 2012 behandelen 1 landelijk politieteam en 10 regionale teams kinderpornozaken. Het landelijke team bekijkt de hoe dringend en ingewikkeld een zaak is . En hoe de politie dit op nationaal niveau afhandelt. Er zijn 150 agenten die zich bezighouden met het het bestrijden en voorkomen van kinderporno en kindersekstoerisme. De politie richt zich vooral op:

  • op internet infiltreren in netwerken;
  • makers van kinderporno opsporen;
  • nieuwe hulpmiddelen opzetten, zoals een database. van gevonden afbeeldingen. Er is software om afbeeldingen op internet of afbeeldingen die bij een verdachte worden aangetroffen te vergelijken met de afbeeldingen in de database. Zo is het makkelijker daders en slachtoffers op te sporen. De politie kan namelijk zien of het gaat om bekend materiaal of nieuw materiaal. Als de afbeeldingen niet in de database staan, gaat het mogelijk om nieuw materiaal.

Vindt de politie kinderporno afbeeldingen? Dan kijkt de politie of deze afbeeldingen kortgeleden zijn gemaakt. In dat geval is er kans dat het kind nog steeds wordt misbruikt. De politie zet alles op alles om het slachtoffer en een verdachte te vinden.

Meer verdachten kinderporno voor de rechter

De overheid heeft afgesproken met de politie en het Openbaar Ministerie dat het aantal aangeleverde verdachten van kinderpornografie bij het Openbaar Ministerie omhoog gaat: 25% eind 2014 ten opzichte van 2010.

De overheid wil meer criminelen vervolgen die kinderporno maken. Deze zaken krijgen meer aandacht dan de zaken waarin mensen alleen kinderporno bezitten op bekijken. Zo komt er eerder een eind aan het misbruik.

Jeugdzorg extra alert op kinderporno

Hulpverleners die met kinderen werken, moeten meer letten op ‘digitale’ signalen bij seksueel misbruik. Komt een slachtoffer van seksueel misbruik bijvoorbeeld voor een intakegesprek? Dan kan de hulpverlener vragen of er ook foto’s of video’s zijn gemaakt. Hierover maakt de overheid afspraken met Jeugdzorg en de Advies- en Meldpunten kindermishandeling.

Hulp voor daders bij Stop it now!

Er moet in een vroeg stadium hulp komen voor:

  • mensen die kinderporno downloaden;
  • mensen die zich seksueel aangetrokken voelen tot kinderen.

Hiervoor kunnen zij terecht bij polikliniek 'Stop it Now!'.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.