Onderwerp: Krijgsmacht

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Dienstplicht

De Nederlandse krijgsmacht bestaat tegenwoordig uit beroepspersoneel. Toch geldt in Nederland nog steeds de dienstplicht.

Alleen opkomstplicht uitgesteld

Alleen de opkomstplicht is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Daarom roept Defensie dienstplichtige mannen tussen de 17 en 45 jaar niet meer op. Zij ontvangen op 17-jarige leeftijd wel een brief waarin staat dat ze zijn ingeschreven voor de dienstplicht. Deze geldt weer als Nederland in oorlog is met een ander land.

Sinds 1 augustus 1996 worden geen nieuwe dienstplichtigen meer opgeroepen. De opkomstplicht werd op 1 mei 1997 om verschillende redenen uitgesteld:

  • Na de val van de Berlijnse muur in 1989 zijn er geen spanningen meer tussen Oost- en West-Europa. 
  • Kritiek vanuit de Nederlandse samenleving op de ongelijkheid tussen dienstplichtigen en mannen die niet in dienst hoeven. 
  • Door haar nieuwe taak (vredesoperaties leiden), heeft de Nederlandse krijgsmacht behoefte aan minder, flexibeler en sneller uit te zenden personeel. Daarom heeft Nederland nu een beroepsleger.

Dubbele nationaliteit

Mannen tussen de 17 en 45 jaar met een dubbele nationaliteit zijn soms wel dienstplichtig in hun land van herkomst. Zij kunnen in hun land van herkomst vragen of ze verplicht zijn om daar hun dienstplicht te vervullen. Of vragen of zij deze dienstplicht kunnen afkopen, zoals in Turkije het geval is. Hiervoor kunnen zij contact opnemen met de ambassade of het consulaat van het land waar zij of hun (groot)ouders vandaan komen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.