Adressen

Adres Ministerie van Buitenlandse Zaken /Directie Consulaire Zaken en Migratiebeleid (DCM)

Directie Consulaire zaken en Migratiebeleid (DCM)

Bezuidenhoutseweg 67
Postbus 20061
2500 EB Den Haag
E-mail: dcm@minbuza.nl

Reisdocumenten, Legalisatie en Fraudebestrijding (DCM/RL)

De afdeling reisdocumenten, legalisaties en fraudebestrijding (DCM/RL) is o.a. verantwoordelijk voor:

 • de juiste interpretatie van het nationaliteitsrecht en internationaal privaatrecht (vooral op het gebied van personen- en familierecht);
 • legaliseren en verifiëren van documenten.

Voor legalisatie van documenten kunt u terecht bij het Consulair Dienstencentrum (CDC) van DCM/RL.

Consulaire Aangelegenheden (CA)

De verantwoordelijke afdeling voor consulaire hulp aan Nederlanders in het buitenland is Consulaire Aangelegenheden (DCM/CA). Het gaat daarbij bijvoorbeeld om:

 • hulp aan Nederlanders in noodsituaties;
 • begeleiding van Nederlandse gedetineerden in het buitenland;
 • hulp bij ziekenhuisopname;
 • overlijden;
 • vermissingen;
 • repatriëringen.

Daarnaast geeft de afdeling reisadviezen van DCM/CA reisadviezen en handige reistips.

Vreemdelingen- en Visumzaken (VV)

Postbus 20061
2500 EB Den Haag
Telefoon: (070) 348 56 22
E-mail: dcm-info-vv@minbuza.nl  of via het contactformulier op de website voor visa en legalisatie  via Contact met BZ

De afdeling VV behandelt visumaanvragen voor een verblijf in Nederland korter dan 3 maanden. Het gaat om visumaanvragen voor:

 • zakelijk bezoek;
 • sport- en culturele manifestaties;
 • internationale organisaties;
 • diplomaten;
 • politieke bezoeken;
 • congressen en seminars;
 • visumaanvragen van personen uit de voormalige Sovjetrepublieken.

Strategie en Ondersteuning (SO)

Heeft u een klacht over een medewerker van een Nederlandse ambassade in het buitenland? Of over de bereikbaarheid van een Nederlandse ambassade? Dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij DCM via onderstaand adres of e-mailadres:

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Directie Consulaire Zaken en Migratiebeleid/ DCM/MB/BC
Management Bureau
Postbus 20061
2500 EB Den Haag
Telefoon: (070) 348 51 40
E-mail: reacties.consulair@minbuza.nl

DCM/CA

Voor noodsituaties in het buitenland, bijvoorbeeld bij arrestatie of vermissing van familie, partner of vrienden.

Telefoon: (070) 348 47 70
E-mail: dcm-ca@minbuza.nl

Taakomschrijving DCM

De Directie Consulaire zaken en Migratiebeleid (DCM) bestaat uit verschillende afdelingen. DCM:

 • geeft  consulaire hulp aan Nederlanders in het buitenland;
 • legaliseert en verifieert  documenten;
 • werkt mee aan de organisatie van het vreemdelingenverkeer. Hierbij richt DCM zich vooral op vreemdelingen die naar Nederland willen komen;
 • is het secretariaat van de Adviescommissie Bezwaarschriften Consulaire Zaken (ABCZ).

Hierboven vindt u een beschrijving van een aantal onderdelen van DCM en waarvoor u bij ze terecht kunt. Een compleet overzicht vindt u op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). Het overzicht met alle onderdelen van DCM staat op de pagina Themadirecties.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.