Hoe kan ik een mantelzorgcompliment aanvragen?

Krijgt u mantelzorg en voldoet u aan de voorwaarden voor het mantelzorgcompliment? Dan ontvangt u automatisch een formulier van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) waarmee u het mantelzorgcompliment kunt aanvragen.

Voorwaarden mantelzorgcompliment

Om het mantelzorgcompliment aan te kunnen vragen, moet u een indicatie voor AWBZ-zorg aan huis hebben die:

  • afgegeven is door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of Bureau Jeugdzorg;
  • geldig is voor minimaal 53 weken (371 dagen);
  • afgegeven is op of na 1 augustus 2009.

Is uw indicatie afgegeven voor 1 augustus 2009? Dan kunt u bij de SVB nagaan of u in aanmerking komt voor de oude regeling mantelzorgcompliment.

U kunt geen mantelzorgcompliment aanvragen als u in een zorginstelling verblijft (zorg met verblijf). U kunt ook geen mantelzorgcompliment aanvragen als u op een wachtlijst voor opname staat.

Als het parlement goedkeurt, verdwijnt het mantelzorgcompliment in 2015.

Hoogte mantelzorgcompliment

Het mantelzorgcompliment voor 2014 is maximaal € 200, net als in 2013. U mag per (kalender)jaar voor 1 mantelzorger het mantelzorgcompliment aanvragen. De SVB betaalt het mantelzorgcompliment uit.

Geen financiële gevolgen mantelzorgcompliment

Het mantelzorgcompliment heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw persoonsgebonden budget (pgb).

Uw mantelzorger hoeft geen belasting te betalen over het mantelzorgcompliment. En heeft uw mantelzorger een uitkering, zorgtoeslag of huurtoeslag? Ook dan hoeft uw mantelzorger niet bang te zijn voor financiële gevolgen.

Aanvraag formulier mantelzorgcompliment

Wilt u een mantelzorgcompliment aanvragen, maar heeft u geen formulier ontvangen? Of bent u het formulier kwijt? Neem dan contact op met de SVB.

Andere vragen en antwoorden

De Rijksoverheid. Voor Nederland.