Fondsen voor de media

Er zijn 3 fondsen voor de media: het Mediafonds, het CoBo-fonds en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Deze fondsen ondersteunen mediaproducties en geven subsidies.

Mediafonds: ondersteunen van culturele producties

Het Mediafonds ondersteunt culturele producties voor de publieke omroep. En samenwerking van omroepen met culturele instellingen. Het Mediafonds richt zich verder op de ontwikkeling van: 

  • radio- en televisieproducties; 
  • websites; 
  • combinaties van radio, televisie en websites.

Het kabinet wil het Mediafonds opheffen per 1 januari 2017. Dit levert een besparing op van €16 miljoen. De taken van het fonds worden dan overgenomen door de Nederlandse Publieke Omroep (NPO).

CoBo-fonds: stimuleren van coproducties

Het CoBo-fonds stimuleert coproducties van films en documentaires door publieke omroepen onderling of in samenwerking met onafhankelijke producenten.

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek stimuleert de kwaliteit, diversiteit en onafhankelijkheid van de journalistiek. 

Het fonds kan bijvoorbeeld steun bieden aan kranten en opiniebladen, waarvan het bestaan in gevaar is.  Ook steunt het fonds journalistieke internetsites. Daarnaast steunt het fonds innovatieve projecten op terrein van pers en journalistiek.

Steun van het fonds is altijd tijdelijk. Dit voorkomt dat de gesteunde journalistieke media afhankelijk zouden worden van overheidssteun.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.