Fondsen voor de media

Er zijn 3 fondsen voor de media: het Mediafonds, het CoBo-fonds en het Stimuleringsfonds voor de Pers. Deze fondsen ondersteunen mediaproducties en geven subsidies.

Mediafonds: ondersteunen van culturele producties

Het Mediafonds ondersteunt culturele producties voor de publieke omroep en samenwerking van omroepen met culturele instellingen. Het Mediafonds richt zich op de ontwikkeling van radio- en televisieproducties, op websites en op combinaties van radio, televisie en websites.

Het kabinet wil het Mediafonds opheffen per 1 januari 2017. Dit levert het Rijk een besparing op van € 16 miljoen. De Tweede en Eerste Kamer moeten het voorstel nog goedkeuren.

CoBo-fonds: stimuleren van coproducties

Het CoBo-fonds stimuleert coproducties van films en documentaires door publieke omroepen onderling of in samenwerking met onafhankelijke producenten.

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (eerder: Stimuleringsfonds voor de Pers) heeft subsidieregelingen voor betaalde printmedia waarvan het bestaan in gevaar is. Het Persfonds ondersteunt ook de opstart van nieuwe dagbladen of opiniebladen.

Het fonds heeft ook tijdelijke subsidieregelingen voor persinnovatie, minderhedenbladen en talentontwikkeling. Steun van het fonds is altijd tijdelijk. Het Stimuleringsfonds voor de Pers kan zowel een subsidie als een krediet geven.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.