Meldnummer 144 Red een dier

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Ziet u een dier in nood, door een ongeluk of mishandeling? Of worden er dieren in uw omgeving verwaarloosd? Bel dan naar het centrale meldpunt 144. De 144-alarmcentrale zorgt dan onmiddellijk voor de juiste hulp. Zo kan de centrale bijvoorbeeld de Dierenbescherming inschakelen.

Verantwoordelijk ministerie

De Rijksoverheid. Voor Nederland.