Nederlandse nationaliteit verliezen

U kunt de Nederlandse nationaliteit verliezen als u ervoor kiest om een andere nationaliteit aan te nemen. Of als u bijvoorbeeld fraude pleegde bij het verkrijgen van het Nederlanderschap.

Verliezen Nederlandse nationaliteit meerderjarigen van rechtswege

De regels voor meerderjarigen en minderjarigen voor het verliezen van de Nederlandse nationaliteit verschillen.
Bent u meerderjarig, dan verliest u de Nederlandse nationaliteit van rechtswege, in de volgende gevallen:

 • Als u vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt.
  Dit geldt niet als:

  • u in het land van die andere nationaliteit bent geboren en daar ook woonde toen u die andere nationaliteit verkreeg;
  • u voordat u meerderjarig werd minimaal 5 jaar aaneengesloten woonde in het land van die andere nationaliteit;
  • u getrouwd bent met iemand die die andere nationaliteit heeft.
 • Als u een verklaring van afstand (van uw Nederlandse nationaliteit) aflegt.
  Hiervoor kunt u terecht bij uw gemeente.

 • Als u vrijwillig dient in een krijgsmacht van een staat die tegen Nederland of 1 van Nederlands bondgenoten vecht.

 • Als u een dubbele nationaliteit had. En u woonde minimaal 10 jaar aaneengesloten buiten het Koninkrijk der Nederlanden. (Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten vormen samen het Koninkrijk der Nederlanden.) U woonde in deze periode ook buiten de gebieden waarvoor het Verdrag van de Europese Unie geldt.

  In deze situatie verliest u uw Nederlandse nationaliteit niet als:

  • u van deze 10 jaren minimaal 1 jaar in het Koninkrijk der Nederlanden heeft gewoond. Of in een gebied waarvoor het Verdrag van de Europese Unie geldt;
  • u de periode van 10 jaar niet heeft laten verstrijken. U heeft op tijd een nieuw Nederlands paspoort aangevraagd. Vanaf de dag dat u het paspoort ontvangt, begint een nieuwe periode van 10 jaar te lopen.

Verlies nationaliteit door intrekking

U kunt uw Nederlandse nationaliteit ook verliezen door intrekking. Dit kan als:

 • u als meerderjarige na uw naturalisatie tot Nederlander niet alles heeft gedaan om uw oorspronkelijke nationaliteit te verliezen;
 • u fraude heeft gepleegd bij uw naturalisatie- of optieprocedure. Bijvoorbeeld fraude die te maken heeft met uw identiteit. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie kan bij fraude uw Nederlanderschap intrekken. U pleegde fraude als u een valse verklaring aflegde, bedrog pleegde of belangrijke feiten verzweeg. En als u op basis daarvan Nederlander werd;
 • u veroordeeld bent voor een misdrijf gericht tegen de veiligheid van het Koninkrijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een oorlogsmisdrijf of een misdrijf met een terroristisch doel.

Verliezen Nederlandse nationaliteit minderjarigen

Minderjarigen verliezen de Nederlandse nationaliteit bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 • het vervallen van de familieband, behalve als 1 van de ouders Nederlander is;
 • ontkenning van het vaderschap;
 • herroeping van adoptie;
 • vernietiging van de erkenning.

Naast verlies door het vervallen van de familieband, kunnen minderjarigen ook op andere manieren de Nederlandse nationaliteit kwijtraken. Dit kunt u lezen in het document Regelgeving verliezen Nederlandse nationaliteit door minderjarigen.

Verlies Nederlanderschap bij deelname aan jihadistisch trainingskamp

Het Nederlanderschap kan straks ook worden ingetrokken als iemand een opleiding volgt in een terroristisch trainingskamp of daar als instructeur aan meewerkt. Bijvoorbeeld om vaardigheden en kennis over te dragen voor jihadistische strijders. Dit staat in een een wetsvoorstel van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het wetsvoorstel is op 11 juli 2014 voor advies naar de Raad van State gestuurd. 

De Rijksoverheid. Voor Nederland.