Geld voor innovatie

In de innovatiecontracten zijn ook de financiële afspraken vastgelegd tussen bedrijven, wetenschappers en de overheid. Ondanks de economische recessie hebben alle partijen in 2012 en 2013 €2,8 miljard geïnvesteerd in kennis en innovatie.

€2,8 miljard voor innovatiecontracten

Bedrijven hebben in 2012 en 2013 €1,8 miljard bijgedragen om de innovatiecontracten uit te voeren. Overheid en kennisinstellingen droegen ongeveer €1 miljard bij. Dit geld was alleen voor de uitvoering van de innovatiecontracten.

Samen met de belastingaftrek voor onderzoek en ontwikkeling (RDA), het innovatiefonds MKB+ en andere maatregelen (WBSO, innovatiebox) loopt de bijdrage van de overheid op tot meer dan €2 miljard in 2015.

Deze infographic legt uit wat innovatiecontracten zijn.

Europees geld voor innovatie

Ook de Europese Commissie zet in op onderzoek en innovatie. Onderzoeksprogramma Horizon 2020 richt zich op wetenschap, industrie en maatschappelijke vragen en heeft ook aandacht voor het midden- en kleinbedrijf. De commissie stelt voor in de periode 2014 tot 2020 € 80 miljard te verdelen.

Tot 2014 stimuleerde de Europese Unie wetenschappelijke en technische ontwikkelingen met het Zevende Kaderprogramma.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.