Moet Nederland bezuinigen vanwege de leningen aan eurolanden met financiële problemen?

De bezuinigingen in Nederland staan los van de leningen en garanties die aan landen als Griekenland, Ierland, Portugal, Spanje en Cyprus zijn verstrekt. Ook zonder de financiële problemen in deze landen zou Nederland moeten bezuinigen. Dat komt omdat de Nederlandse economie zich slechter ontwikkelt dan was verwacht.

De ongunstige economische ontwikkelingen hebben een negatieve invloed op de overheidsfinanciën. Het begrotingstekort loopt minder snel terug dan was voorzien.

Nederland geeft meer geld uit dan er binnenkomt. Geen enkel land kan dat blijven volhouden, zonder in grote financiële problemen te komen. Daarom zijn maatregelen nodig om de overheidsfinanciën weer op orde te brengen. Alleen zo houden we belangrijke voorzieningen als de zorg, het onderwijs en de sociale zekerheid in de toekomst betaalbaar.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.