Salarisschalen en functies Rijksoverheid

Om functies van medewerkers te beschrijven, werkt het Rijk met functiegroepen. Bijvoorbeeld de functiegroep beleidsmedewerker. Voorheen hadden ministeries en grote diensten, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat, hun eigen functiebeschrijvingen. Deze ruim 30.000 functiebeschrijvingen zijn nu ingewisseld voor slechts 52 functiegroepen. 

Functies bij het Rijk

Elk departement deelt zijn functies in dezelfde 52 functiegroepen in. Een medewerker in een functiegroep, bijvoorbeeld beleidsmedewerker, kan op verschillende niveaus werken. Hier horen ook verschillende salarisschalen bij. Een beleidsondersteuner kan bijvoorbeeld schaal 8 tot en met 11 hebben.

Voor elke functiegroep is vastgelegd welke resultaten een medewerker moet behalen. En welke kennis, competenties en vaardigheden daarvoor nodig zijn. Dit is beschreven in het Functiegebouw Rijksoverheid. De site laat ook zien welke stappen medewerkers in hun loopbaan kunnen maken. Vacatures voor rijksmedewerkers staan op het Rijkstalentencentrum. Beide sites zijn alleen te raadplegen vanaf een werkplek bij de Rijksoverheid.

Salaris van rijksambtenaren

De zwaarte van de functie bepaalt welke salarisschaal erbij hoort. Dit wordt vastgesteld via een functiewaarderingssysteem (Fuwasys). Een salarisschaal heeft een minimum- en een maximum salaris en bestaat uit aantal periodieken. Een periodiek staat voor een bedrag dat wordt opgeteld bij het maandsalaris. Bij goed functioneren, krijgt een ambtenaar er elk jaar een periodiek bij tot hij aan het eind van zijn schaal is gekomen. Meer informatie over wat je verdient bij het Rijk staat op de website Werken voor Nederland.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.