Wat is de regering en wat is het kabinet?

De regering bestaat uit de Koning en alle ministers. Het kabinet bestaat uit alle ministers en alle staatssecretarissen. 

Taken van de regering

De regering is onder ander verantwoordelijk voor:

  • de uitvoering van wetgeving en Rijksoverheidstaken;
  • het opstellen en bijstellen van begrotingen.

Daarnaast geeft iedere minister politiek leiding aan zijn ministerie.  

Taken van het kabinet

Het kabinet:

  • benoemt commissarissen van de koning, burgemeesters en leden van de rechterlijke macht;
  • bestuurt het land en voert het beleid uit 

De taakomschrijvingen van de staatssecretarissen kunnen per kabinetsperiode verschillen. Na hun benoeming komen de precieze taakomschrijvingen in de Staatscourant. 

Ministerraad

De ministers vormen samen de ministerraad en hebben daarin stemrecht. Zij dragen gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het regeringsbeleid. De minister-president is voorzitter van de ministerraad. De ministerraad vergadert en besluit onder andere over wetgeving, buitenlands beleid en benoemingen en ontslagen van ministers, staatssecretarissen en burgemeesters. De ministerraad vergadert in principe 1 keer per week, meestal op vrijdag. Als dat nodig is, kan de raad ook op andere momenten samenkomen. De vergaderingen zijn in de Trêveszaal aan het Binnenhof in Den Haag.

Staatssecretarissen hebben alleen toegang tot de ministerraad als zij zijn uitgenodigd. 

Meerderheidskabinet of minderheidskabinet

Er is een onderscheid tussen een meerderheidskabinet en een minderheidskabinet. Als het kabinet steun krijgt van een meerderheid van de Tweede Kamer, is het een meerderheidskabinet. In de Nederlandse Tweede Kamer zijn daarvoor 76 zetels van de 150 zetels nodig. Is dat niet het geval, dan is het kabinet een minderheidskabinet.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.