Eisen aan de pasfoto voor paspoort of id-kaart

Bij het indienen van een aanvraag voor een paspoort of identiteitskaart hoort een pasfoto in kleur. De foto moet voldoen aan een aantal eisen. Die gaan onder andere over de fotokwaliteit, achtergrond, gezichtsweergave, houding en uitdrukking. Voor een pasfoto in een rijbewijs gelden dezelfde eisen.

Fotomatrix Model 2007

Alle eisen staan in de Fotomatrix Model 2007. De gezichtsopname wordt ook in de chip van het paspoort of de identiteitskaart opgeslagen.

Goed gelijkende pasfoto

De pasfoto moet een goed gelijkend beeld van de aanvrager geven. De instantie waar u een paspoort of identiteitskaart aanvraagt, bepaalt of de pasfoto voldoet. Deze neemt uw aanvraag voor een paspoort of identiteitskaart niet in behandeling als de pasfoto niet voldoet. U moet dan een nieuwe pasfoto inleveren.

Een paspoort of identiteitskaart wordt ingehouden als de pasfoto onvoldoende lijkt op de houder van het document. Dit staat in de Paspoortwet. Als mensen twijfelen over de gelijkenis van de pasfoto, dan kunnen zij contact opnemen met de gemeente.

Hoofddeksel op pasfoto

Uw hoofd moet in principe onbedekt zijn. Er zijn wel uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld als u een hoofddeksel draagt om medische of godsdienstige redenen. De instantie die het document uitgeeft, bepaalt of er sprake is van een uitzonderingsgeval.

Grootte van het gezicht op de pasfoto

Voor de lengte en de breedte van het gezicht gelden ook eisen. De ooraanzet (om de breedte van het hoofd vast te stellen) kan niet bepaald worden als de zijkanten van het gezicht bedekt zijn. Dat wil dus niet zeggen dat de oren zelf zichtbaar moeten zijn. De lengte wordt bepaald door van kin tot kruin te meten.

Pasfoto voor kinderen jonger dan 6 jaar

Voor pasfoto's van kinderen jonger dan 6 jaar, gelden soepeler eisen. Ook deze kunt u terugvinden in de Fotomatrix model 2007.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.