Kosten paspoorten en identiteitskaarten

Voor een paspoort en identiteitskaart (ID-kaart) gelden maximumtarieven. Gemeenten mogen ook minder vragen.

Nederlands paspoort en ID-kaart

Een Nederlands paspoort met een maximale geldigheidsduur van 5 jaar mag maximaal € 51,05 kosten en een identiteitskaart € 28,36.

Een Nederlands paspoort met een geldigheidsduur van 10 jaar mag maximaal € 66,96 kosten en een identiteitskaart € 52,95. Voor Nederlanders die in het buitenland wonen, gelden andere tarieven.

Kosten reisdocumenten voor Nederlanders in de Caribische landen en openbare lichamen

Een paspoort met een maximale geldigheidsduur van 5 jaar mag in een openbaar lichaam in Caribisch Nederland maximaal $ 96,37 kosten. Een paspoort met een geldigheidsduur van 10 jaar mag maximaal $ 117,28 kosten. In de Caribische landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten gelden geen maximumtarieven.

Kosten reisdocumenten voor Nederlanders in het buitenland

Voor Nederlanders die in het buitenland wonen en een aanvraag doen bij een ambassade of consulaat is het tarief voor een paspoort met een maximale geldigheidsduur van 5 jaar € 115,20 en voor een identiteitskaart € 93,66. Een Nederlands paspoort dat bij een ambassade of consulaat wordt aangevraagd met een geldigheidsduur van 10 jaar kost € 131,11 en een identiteitskaart € 118,25.

Voor Nederlanders die in het buitenland wonen en een aanvraag doen bij een aangewezen gemeente (ook wel grensgemeente genoemd) is het tarief voor een paspoort met een maximale geldigheidsduur van 5 jaar maximaal € 85,84 en voor een identiteitskaart maximaal € 65,42. Een Nederlands paspoort dat bij een aangewezen gemeente (ook wel grensgemeente genoemd) wordt aangevraagd met een geldigheidsduur van 10 jaar mag maximaal € 101,75 kosten en een identiteitskaart € 90,65.

Overzicht tarieven reisdocumenten

Alle huidige tarieven voor reisdocumenten zijn te vinden op de website van het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR).

De Rijksoverheid. Voor Nederland.