Vermissing van een paspoort of identiteitskaart

Als uw paspoort of identiteitskaart gestolen of verloren is, moet u daarvan aangifte doen bij de politie. Die maakt vervolgens een proces-verbaal op. U krijgt een gewaarmerkte kopie van het proces-verbaal. Deze heeft u nodig om een nieuw reisdocument aan te vragen. U moet hierbij rekening houden met een langere aanvraagprocedure en extra administratiekosten.

Proef: in sommige gemeenten niet naar de politie

In een aantal gemeenten loopt een proef. Daar hoeft u niet eerst naar de politie om aangifte te doen van vermissing. U kunt direct naar de gemeente om een nieuw paspoort of een nieuwe identiteitskaart aan te vragen. Alleen als het gaat om diefstal of beroving moet u ook in die gemeenten eerst naar de politie.

Terugvinden van paspoort of identiteitskaart na vermissing

Als u uw paspoort of identiteitskaart na de aangifte terugvindt, bent u verplicht dit document in te leveren bij de gemeente of het openbaar lichaam waar u bent ingeschreven. Het document staat namelijk als vermist geregistreerd en deze registratie is niet terug te draaien. Uw gestolen of vermiste document wordt geregistreerd om fraude en misbruik te voorkomen. Nederlanders op Curaçao, Sint Maarten of Aruba die hun reisdocument kwijt zijn, moeten na melding bij de politie naar het Kabinet van de Gouverneur ter plaatse.

Paspoort of identiteitskaart kwijt in buitenland

Als u in het buitenland uw paspoort of identiteitskaart kwijt bent geraakt, moet u dit zo spoedig mogelijk melden bij de plaatselijke politie. Aansluitend moet u bij de Nederlandse ambassade of het consulaat een nieuw paspoort of tijdelijk reisdocument aanvragen (noodpaspoort of laissez-passer) om terug naar Nederland te kunnen reizen. Bij terugkomst in Nederland moet u ook aangifte doen bij de Nederlandse politie (tenzij u in één van de proefgemeenten woont; het buitenlandse proces-verbaal is dan voldoende).

De Rijksoverheid. Voor Nederland.