Hoe kan ik aangifte doen bij de politie?

U kunt persoonlijk, via internet of telefonisch aangifte doen bij de politie. De aangifte kan gedaan worden bij elk politiebureau in Nederland. U hoeft dus niet naar een politiebureau in de plaats waar het strafbare feit is gepleegd. U moet wel altijd aangifte doen in het land waar het strafbare feit heeft plaatsgevonden.

Anoniem aangifte doen

Anoniem aangifte doen kan alleen in uitzonderlijke, bedreigende situaties. U kunt wel altijd anoniem melding maken van misdrijven bij M., de meldlijn van Meld Misdaad Anoniem.

Online aangifte doen

U kunt via internet aangifte doen bij de politie. Dit kunt u alleen doen bij kleine misdrijven waarbij het niet waarschijnlijk is dat de dader kan worden opgespoord, maar waarbij wel een proces-verbaal nodig is. U kunt bijvoorbeeld internetaangifte doen van:

  • diefstal uit de eigen auto;
  • diefstal van een (brom)fiets;
  • vernieling;
  • winkeldiefstal.

Telefonisch aangifte doen

U kunt in een aantal politieregio's tegen lokaal tarief telefonisch aangifte doen via 0900 - 8844.

Aangifte op afstand via 3D-apparatuur

In de regio Rotterdam kunt u aangifte op afstand doen. Via 3D apparatuur heeft u dan contact met een agent die zich op een andere locatie bevindt. Deze manier van aangifte doen wordt in de toekomst waarschijnlijk ook in de rest van Nederland ingevoerd.

Na de aangifte

Nadat u aangifte heeft gedaan, stelt de politie meestal een onderzoek in. De politie is daarbij verplicht u op de hoogte te houden van het verloop van het onderzoek. U kunt ook op de hoogte blijven via de aangiftevolgservice op Politie.nl. Als uw aangifte in aanmerking komt voor deze service, ontvangt u hierover per e-mailbericht.

Wanneer u aangifte heeft gedaan van een strafbaar feit, kunt u deze aangifte later niet intrekken.

Verplicht aangifte doen

Van sommige ernstige strafbare feiten bent u verplicht aangifte te doen. Het gaat bijvoorbeeld om moord, doodslag, verkrachting en ontvoering.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.