Hoe kan ik een klacht indienen over de politie?

Bent u niet tevreden over hoe de politie u heeft behandeld, dan kunt u een klacht indienen. Dit kan digitaal, schriftelijk of mondeling bij de politiechef van de regionale eenheid waar u een klacht over heeft.

Voorbeelden van klachten over de politie

U kunt bijvoorbeeld een klacht indienen als de politie:

  • u verkeerd heeft behandeld;
  • u onbeleefd te woord heeft gestaan;
  • u heeft gediscrimineerd;
  • verkeerd gebruik heeft gemaakt van bevoegdheden;
  • onzorgvuldig heeft gehandeld;
  • te lang heeft gewacht met de beantwoording van een brief.

Digitaal een klacht indienen

U kunt uw klacht digitaal indienen met een digitaal klachtformulier. Nadat u het digitale formulier heeft ingevuld en verstuurd, ontvangt u van de politie bericht over de behandeling van uw klacht.

Schriftelijk een klacht indienen

U kunt uw klacht schriftelijk indienen. Uw schriftelijke klacht stuurt u naar de desbetreffende politie-eenheid. Na ontvangst van uw brief, ontvangt u van de politie bericht over de behandeling van uw klacht.

Mondeling een klacht indienen

Kunt u de klacht niet opschrijven? Dan mag u uw klacht ook mondeling doen. U kunt hiervoor een afspraak maken met de klachtcoördinator via nummer 0900-8844. U kunt ook voor het maken van een afspraak langsgaan bij een politiebureau in uw omgeving. Na het mondeling indienen, ontvangt u van de politie bericht over de behandeling van uw klacht.

Afhandeling klacht

Vaak nodigt de politie u uit voor een gesprek om uw onvrede weg te nemen. Als u ontevreden blijft, start de chef van de regionale eenheid een onderzoek. Een onafhankelijke klachtencommissie adviseert hem bij dit onderzoek. Bent u het niet eens met de uitkomst van het onderzoek? Dan kunt u de Nationale ombudsman inschakelen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.