Hoe kan ik een klacht indienen over de politie?

Bent u niet tevreden over hoe de politie u heeft behandeld, dan kunt u een klacht indienen. Dit kan elektronisch, schriftelijk of mondeling bij de chef van de regionale eenheid waar u een klacht over heeft.

Voorbeelden van klachten over de politie

U kunt bijvoorbeeld een klacht indienen als de politie:

  • u onjuist heeft behandeld;
  • u onbeleefd te woord heeft gestaan;
  • u heeft gediscrimineerd;
  • onjuist gebruik heeft gemaakt van bevoegdheden;
  • onzorgvuldig heeft gehandeld;
  • te lang heeft gewacht met de beantwoording van een brief.

Manieren om uw klacht in te dienen

U kunt uw klacht elektronisch, schriftelijk of mondeling indienen bij de chef van de regionale politie-eenheid waarover u een klacht heeft. Op de website politie.nl vindt u hier meer informatie over.

De politie neemt klachten ouder dan 1 jaar na het voorval in principe niet in behandeling. U moet uw klacht daarom binnen een jaar na het voorval indienen.

Afhandeling klacht

Vaak nodigt de politie u uit voor een gesprek om uw onvrede weg te nemen. Als u ontevreden blijft, start de chef van de betreffende regionale eenheid een onderzoek. Een onafhankelijke klachtencommissie adviseert hem bij dit onderzoek. Als u het niet eens bent met de uitkomst van het onderzoek, kunt u de Nationale ombudsman inschakelen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.