Kan ik anoniem aangifte doen bij de politie?

Alleen in uitzonderlijke, bedreigende situaties kunt u anoniem aangifte doen bij de politie. De politie dient dan een verzoek in bij de rechter-commissaris. U kunt een misdrijf wel altijd anoniem melden bij M., de meldlijn van Meld Misdaad Anoniem.

Briefadres bij aangifte (domiciliekeuze)

Als het niet mogelijk is anoniem aangifte te doen, kunt u ervoor kiezen een briefadres (domicilieadres) in plaats van uw woonadres op te geven. Bijvoorbeeld het adres van de politie, van Slachtofferhulp of uw werkgever. Uw persoonlijke adresgegevens blijven dan anoniem, uw naam niet. De rechter beslist of deze anonimiteit tijdens het strafproces wordt voortgezet.

Meld Misdaad Anoniem

M., de meldlijn van Meld Misdaad Anoniem, is bedoeld voor het anoniem melden van misdrijven. Ook fraude en oplichting kunnen via M. worden gemeld. De meldlijn is niet bedoeld voor:

Anonimiteit bij Meldlijn Misdaad Anoniem

In de telefooncentrale van de meldlijn van M. is geen nummerweergave mogelijk. U blijft dus anoniem. Nergens op papier komt ook maar de geringste aanwijzing over u. Bovendien wordt het telefoongesprek niet op tape bewaard.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.