Publiek-Private Samenwerking (PPS) bij het Rijk

Dit onderwerp bevat 4 rubrieken.

Mannen werken aan de A2 bij Maastricht

Via Publiek-Private Samenwerking (PPS) werken het Rijk en bedrijven langdurig samen aan projecten voor rijkshuisvesting en infrastructuur. Doel van deze samenwerking is: kwalitatief betere eindproducten voor minder geld. Taken en risico’s worden verdeeld. Elke partij is verantwoordelijk voor de taken die het het best kan uitvoeren. En voor de risico’s die daarbij horen.

Contact

Vragen over Publiek-Private Samenwerking kunt u sturen naar info@ppsbijhetrijk.nl.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.