Onderwerp: Recidive en veelplegers

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Documenten en publicaties - Recidive en veelplegers

105 documenten en publicaties over Recidive en veelplegers

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Kamerbrief met beleidsreactie rappport 'Recidive na een reclasseringscontract'

Brief van staatssecretaris Teeven (VenJ) aan de Tweede Kamer met de beleidsreactie op het rapport 'Recidive na een ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-04-2014 | VenJ

Antwoorden kamervragen over DNA-afname bij jongeren

Antwoorden van staatssecretaris Teeven (VenJ) op vragen van het lid Recourt (PvdA) over DNA-afname bij jongeren.

Kamerstuk | 20-12-2013 | VenJ

Recidive na een reclasseringscontract

Overzicht en analyse van de terugval van personen na beëindiging van een toezicht of een werkstraf in de periode 2002-2009.

Rapport | 10-12-2013 | VenJ

Kamerbrief over recidivecijfers per forensisch psychiatrisch centrum

Brief van staatssecretaris Teeven (VenJ) aan de Tweede Kamer over de recidivecijfers per forensisch psychiatrisch centrum (fpc).

Kamerstuk | 14-11-2013 | VenJ

Kamerbrief over de aanpak van mobiel banditisme sinds 2012

Brief van minister Opstelten (VenJ) aan de Tweede Kamer over mobiel banditisme.

Kamerstuk | 09-10-2013 | VenJ

Uitkomst onderzoek naar de vraag of vaker DNA wordt afgenomen bij minderjarigen dan bij meerderjarigen

Kamerstuk | 03-09-2013 | VenJ

De burger in de bijzondere opsporing

Kamerstuk | 05-07-2013 | VenJ

Antwoorden kamervragen over Gemeente Venray in gesprek met Marokkaanse overheid overheid criminele jongeren

Kamerstuk | 05-06-2013 | VenJ

Ontwerpbesluit houdende wijziging van o.m. het Besluit DNA onderzoek in strafzaken

Kamerstuk | 03-06-2013 | VenJ

ANPR en alcoholmisbruik in het verkeer

Kamerstuk | 03-06-2013 | VenJ

De Rijksoverheid. Voor Nederland.