Onderwerp: Reisadviezen

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Reisadvies Sudan

Alle reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden

Laatst gewijzigd op: 30-09-2013 | Nog steeds geldig op: 20-04-2014

In het reisadvies Sudan is de rubriek 'Algemeen' gewijzigd.

Actualiteiten

In de hoofdstad Khartoum en een aantal grotere steden in Sudan kunnen demonstraties plaatsvinden tegen de regering waarbij zich gewelddadigheden kunnen voordoen.

Op 25 september 2013 heeft de afschaffing van de brandstofsubsidie in verschillende steden, inclusief Khartoum, tot demonstraties geleid, die door de autoriteiten uiteen zijn geslagen. Op vrijdag 27 september vonden na het middaggebed nieuwe demonstraties plaats. Meer gewelddadigheden worden niet uitgesloten. U wordt aangeraden extra waakzaamzaamheid te betrachten, demonstraties en samenscholingen te mijden en zich goed op de hoogte te stellen van de actuele ontwikkelingen en veiligheidssituatie.

Indien u zich in een gebied bevindt waar ongeregeldheden plaatsvinden, wordt u geadviseerd uw verblijfplaats niet te verlaten en onnodige verplaatsingen te vermijden.

Er zijn indicaties dat het ontvoeringsrisico zich verspreidt naar andere delen van Sudan, inclusief Khartoum. U wordt geadviseerd extra waakzaamheid te betrachten (zie rubriek 'Terrorisme').

Op 9 juli 2011 heeft Zuid-Sudan zich formeel afgescheiden van Sudan. De onderhandelingen over de scheiding tussen beide landen zijn per september 2012 grotendeels afgerond, waarbij met name bilateraal gevoelige onderwerpen vooralsnog zijn blijven liggen. In maart 2013 werd de nieuwe intentie voor uitvoering van de akkoorden bekrachtigd.

Sinds begin juni 2011 woedt een burgeroorlog in de zuidelijke grensstaat Zuid-Kordofan, die zich in september 2011 heeft uitgebreid naar de zuid-oostelijke grensstaat Blue Nile. In de aan Zuid-Kordofan aanpalende grensregio Abyei is een VN-troepenmacht ontplooid, die vanaf voorjaar 2013 ook verantwoordelijk is voor het opzetten van een gedemilitariseerde zone tussen Sudan en Zuid-Sudan. De samenhang van deze conflicten met ontwikkelingen in de 5 staten van Darfur heeft sindsdien ook in die regio tot meer instabiliteit geleid. Consequentie is dat de gehele grensregio tussen Sudan en Zuid-Sudan, alsook de grensregio tussen Sudan en Tsjaad onstabiel is. Sinds maart 2013 is ook sprake van gevechten in delen van Noord-Kordofan.

Alle reizen naar bepaalde gebieden worden ontraden, te weten in Zuid-Kordofan, Darfur, Abyei en Blue Nile en (delen van) Noord-Kordofan (zie rubriek ‘Onveilige gebieden’).

In Sudan is sprake van een fragiele politieke situatie. In het gehele land, ook in Khartoum, kunnen veiligheidsincidenten plaatsvinden.

Indien u naar Sudan reist wordt geadviseerd te zorgen dat derden te allen tijde bekend zijn met uw verblijfplaats, bereikbaarheid en reisplannen. U wordt geadviseerd zich bij de Nederlandse ambassade in Khartoum te registeren (zie rubriek ‘Algemeen’). De Nederlandse ambassade kan niet op alle locaties in Sudan (tijdig) consulaire bijstand verlenen.

Algemeen

Voor informatie over epidemieën of over eventuele benodigde vaccinaties, preventie, symptomen en behandeling van diverse ziekten in Sudan wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw plaatselijke GGD, reiskliniek of bijvoorbeeld de volgende websites te raadplegen: www.lcr.nl, www.who.int, www.rivm.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws.

Nederlanders, die tijdelijk of permanent in Sudan verblijven, wordt aangeraden zich te registreren via de website van de Nederlandse ambassade in Khartoum waar u tevens aanvullende informatie inzake een verblijf in Sudan kunt u vinden.

Voor algemene reisinformatie wordt aangeraden www.wijsopreis.nl te raadplegen.

Terrorisme

U dient zich bewust te zijn van het wereldwijde verhoogde risico van terroristische aanslagen op doelen waar veel buitenlanders samenkomen. Reizigers in Sudan dienen zich tevens bewust te zijn van gevoelens van rancune tegen de VS, VN en sommige westerse vertegenwoordigers. In Darfur zijn in de recente jaren enkele ontvoeringsincidenten met westerlingen geweest. Ontvoeringsdreiging blijft actueel voor Darfur. Er zijn indicaties dat het ontvoeringsrisico zich verspreidt naar andere delen van Sudan, inclusief de hoofdstad Khartoum. U wordt geadviseerd extra waakzaamheid te betrachten.

Zware criminaliteit

Alhoewel Khartoum een veilige stad is met relatief lage criminaliteit, is er de laatste tijd een duidelijke stijging van de straatcriminaliteit en inbraken waarneembaar. Buiten Khartoum komen straatcriminaliteit en inbraken ook steeds vaker voor. Ook in steden en dorpen in Darfur is sprake van sterk toegenomen criminaliteit, waaronder een toename van zware criminaliteit en banditisme. U wordt aangeraden op uw hoede te zijn als u zich buiten begeeft, vooral na zonsondergang. Diefstal uit geparkeerde auto’s en zakkenrollerij komt voor. Het is van belang weinig aandacht te trekken. Geld, mobiele telefoons en elektronica zijn zeer gewild. Buiten Khartoum en in de conflictgebieden komen gewelddadige berovingen voor. Het is van belang weinig aandacht te trekken.

Onveilige gebieden

Sudan kent conflict- en risicogebieden, waaronder het transitiegebied Abyei, Zuid-Kordofan, (delen van) Noord-Kordofan, Blue Nile en Darfur.

In verband met breed verspreide gevechten worden alle reizen naar bepaalde gebieden ontraden, te weten naar Zuid-Kordofan en Blue Nile en (delen van) Noord-Kordofan.

Gezien de sterk verslechterde veiligheidssituatie in Abyei, verband houdende met de afscheiding (Abyei wordt geclaimd door zowel Sudan als Zuid-Sudan) en met name veroorzaakt door aanhoudende gewapende conflicten en sterk toegenomen banditisme, worden alle reizen naar bepaalde gebieden ontraden, te weten in Abeyei.

Gezien de sterk verslechterde veiligheidssituatie in Darfur, met name veroorzaakt door aanhoudende gewapende conflicten en sterk toegenomen banditisme, worden alle reizen naar bepaalde gebieden ontraden, te weten naar de 5 staten van Darfur.

Het Darfur conflict heeft mogelijk ook veiligheidsgevolgen voor aangrenzende staten als Zuid-Kordofan en de in Zuid-Sudan gelegen deelstaten West- en Noord Bahr el-Ghazal, alsook grensoverschrijdende invloed op het oostelijk deel van Tsjaad.

In delen van Sudan, waaronder Darfur, gelden uitgaansverboden. U wordt geadviseerd hiernaar bij de nationale en lokale autoriteiten te informeren en u op de hoogte te stellen van de situatie ter plekke.

Reizigers naar Sudan wordt geadviseerd het land binnen te komen via een officieel vliegveld. Het land binnenkomen via een grensovergang met een van de buurlanden, behalve Egypte en Ethiopië, wordt ontraden. Voor het reizen door het land en het nemen van foto’s dienen vergunningen te worden aangevraagd bij het ministerie van Toerisme.

In Khartoum kunnen zich veiligheidsincidenten voordoen t.g.v. binnenlandse instabiliteit. Er zijn serieuze indicaties van ontvoeringsdreiging tegen westerlingen, ook in Khartoum. U wordt geadviseerd waakzaamheid te betrachten. Het gebied ten noorden van Khartoum (de Nijlvallei), kan ten dele, mits in het bezit van een reis- en fotovergunning, zonder problemen worden bezocht.

In het noorden (Red Sea State) en het oosten (in de grensgebieden met Eritrea en Ethiopië) is de situatie bij tijd en wijle gespannen. Bij reizen wordt u geadviseerd extra waakzaamheid te betrachten, waarbij u geadviseerd wordt zich goed te informeren over de actuele ontwikkelingen en veiligheidssituatie.

U wordt voorts aangeraden de Sudanese c.q. regionale politieke ontwikkelingen te volgen die van invloed kunnen zijn op de veiligheidssituatie in Sudan. Spanning in de regio kan van invloed zijn op de veiligheidssituatie.

Grote gevoeligheid bestaat aangaande internationale rechtspraak betreffende Sudan.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.