Wie heeft er recht op omgang met mijn kind na de scheiding?

Na een scheiding hebben beide ouders recht op omgang met de kinderen. U maakt hier met uw ex-partner afspraken over in een zorgregeling of omgangsregeling.

Zorgregeling of omgangsregeling

Ouders met gezamenlijk ouderlijk gezag spreken samen een zorgregeling af. Als 1 ouder gezag heeft, maakt u samen een omgangsregeling. Er zijn geen standaardafspraken. U bepaalt zelf wanneer, hoe vaak en hoelang de niet-verzorgende ouder de kinderen ziet. De afspraken komen in het ouderschapsplan.

Omgangsregeling voor anderen

Mensen die een sterke band hebben met het kind kunnen ook aan de rechter vragen om een omgangsregeling met het kind. Bijvoorbeeld de (ex-)pleegouders, de (ex-)stiefouders of de biologische vader die het kind niet heeft erkend.

Zorgregeling of omgangsregeling wijzigen

U kunt de rechter vragen om de zorgregeling of omgangsregeling te wijzigen. Dit kan als de omstandigheden van u of uw ex-partner veranderen of als de rechter bij het vaststellen niet de juiste of onvolledige gegevens heeft gebruikt.

Co-ouderschap

Bij co-ouderschap deelt u samen met uw ex-partner de zorg en opvoeding van de kind(eren). Uw kind woont afwisselend bij u en uw ex-partner. Co-ouderschap kan alleen als u daar beiden achter staat. Co-ouderschap is niet in de wet geregeld. U maakt samen afspraken over bijvoorbeeld welke dagen het kind bij wie woont en wie wat betaalt. U kunt de afspraken laten vastleggen bij de notaris of laten opnemen in een scheidingsconvenant.

Ex-partner komt afspraken niet na

Komt uw ex-partner de zorgregeling of omgangsregeling niet na, dan kunt u proberen dit samen op te lossen of de hulp van een mediator in te schakelen. 

Het uiterste middel is een kort geding voeren bij de rechter. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. De rechter kan onder andere een boete opleggen voor iedere dag dat uw ex-partner de regeling niet nakomt.

Ontzegging omgangsrecht

Bij uitzondering kan het beter zijn voor een kind als het (tijdelijk) geen omgang heeft met de andere ouder. Bijvoorbeeld als de ouder het kind mishandelt of seksueel misbruikt. Heeft één ouder het ouderlijk gezag, dan kan de rechter de ouder zonder gezag de omgang met de kinderen ontzeggen. De ouder met gezag kan hierom vragen. Als beide ouders gezag hebben, kan het contact tussen één ouder en het kind tijdelijk worden ontzegd.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.