Onderwerp: Schenkbelasting en erfbelasting

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Documenten en publicaties - Schenkbelasting en erfbelasting

73 documenten en publicaties over Schenkbelasting en erfbelasting

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Advies van comissie De Jong over toezicht en verantwoording in de filantropische sector

Deze commissie heeft zich gericht over de vraag op welke wijze het validatiestelsel verplicht dient te worden gemaakt voor alle ...

Rapport | 15-02-2014 | VenJ

Kamerbrief over toezicht en verantwoording in de filantropische sector

Brief van staatssecretaris Teeven (VenJ) aan de Tweede Kamer over het advies van de commissie De Jong over toezicht ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-02-2014 | VenJ

Wanneer moet ik schenkbelasting betalen?

U betaalt schenkbelasting over giften die u krijgt. Giften zijn meestal geld of goederen. U hoeft pas vanaf een bepaald bedrag ...

Vraag en antwoord | Financiën

Wat zijn de belastingtarieven voor 2014?

Het ministerie van Financiën heeft de nieuwe belastingtarieven en veranderingen voor 2014 bekendgemaakt. De ...

Vraag en antwoord | Financiën

Antwoorden Kamervragen boeterente en schenkingsvrijstelling

Kamerstuk | 19-11-2013 | Financiën

Antwoorden op Kamervragen inzake boeterente en schenkingsvrijstelling

Minister Dijsselbloem van Financiën laat aan de Tweede Kamer weten dat banken op verschillende wijze invulling hebben gegeven ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-11-2013 | Financiën

BLKB2013/1699M, Schenkbelasting, Tijdelijke verruiming van de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning

Vooruitlopend op wetgeving keurt staatssecretaris Weekers (Fin) het volgende goed. De vrijstelling voor de schenking voor de eigen ...

Besluit | 07-10-2013 | Financiën

Wat houdt de tijdelijke verruimde vrijstelling schenkbelasting in en hoe vraag ik het aan?

Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een ruimere vrijstelling in de schenkbelasting. De verruiming geldt voor schenkingen ...

Vraag en antwoord | Financiën

Bijlage bij Antwoorden boeterentes banken

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op Kamervragen over boeterente bij vervroegde ...

Kamerstuk: Kamervragen | 24-09-2013 | Financiën

Beantwoording Kamervragen boeterente bij vervroegde aflossing hypotheken

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op Kamervragen over boeterente bij vervroegde ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-09-2013 | Financiën

De Rijksoverheid. Voor Nederland.