Wanneer zijn de schoolvakanties?

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bepaalt de data voor de zomervakantie. Met ingang van schooljaar 2013-2014 bepaalt het ministerie ook de data voor de kerstvakantie en 1 week meivakantie. Scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs moeten zich aan deze data houden. Voor de overige vakanties geeft het ministerie adviesdata.

Overzicht schoolvakanties

Op de volgende pagina’s vindt u de schoolvakanties per schooljaar:

Vanaf 2013-2014: verplichte data voor kerstvakantie en 1 week meivakantie

Vanaf het schooljaar 2013-2014 worden ook de kerstvakantie en 1 week meivakantie centraal vastgesteld. Basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs mogen dan dus niet meer zelf bepalen wanneer zij kerstvakantie en meivakantie hebben. Net zoals nu al voor de zomervakantie geldt. Basisscholen kunnen ouders voorstellen om de vastgestelde week meivakantie met een week te verlengen. De ouders in de medezeggenschapsraad (MR) moeten dit voorstel van de school goedkeuren. 

Vanaf 2013-2014: 6 weken zomervakantie voor voortgezet onderwijs

De landelijk vastgestelde zomervakantie in het voortgezet onderwijs gaat van 7 naar 6 weken. In de zomer van 2014 duurt de zomervakantie dus 6 weken voor zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs.

Mbo en hoger onderwijs bepalen vakantiedata zelf

Instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs bepalen zelf de data van vakanties. De verplichte data voor de zomervakantie en de adviesdata voor de overige vakanties gelden dus niet voor deze scholen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.