Meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag

De Rijksoverheid wil dat zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking onder begeleiding bij een bedrijf werken. Als dit niet mogelijk is, kunnen zij terecht bij een sociale werkplaats of sw-bedrijf.

Rol gemeente bij sociale werkvoorziening

Arbeidsgehandicapten zijn mensen met een geestelijke, lichamelijke of psychische handicap die niet zelfstandig kunnen werken. Zij kunnen aan de slag in een sociale werkvoorziening. Elke gemeente krijgt geld van de Rijksoverheid voor werkplekken in een bedrijf voor sociale werkvoorziening of voor de kosten van begeleiding bij een 'gewoon' bedrijf.  Ook kan de gemeente met dit geld een deel van de loonkosten van de werkgever betalen, of aanpassingen op de werkplek.

Gemeenten krijgen extra geld voor iedere werknemer met een indicatie voor sociale werkvoorziening (Wsw-indicatie) die bij een gewone werkgever werkt. Hiermee stimuleert de Rijksoverheid begeleid werken in een 'gewoon' bedrijf.

Financiële compensatie voor werkgevers

Werkgevers die arbeidsgehandicapten in dienst nemen, kunnen extra risico lopen. Bijvoorbeeld omdat deze werknemers minder productief of vaker ziek zijn. Daarom komt de Rijksoverheid werkgevers tegemoet met:

Daarnaast kan de gemeente de werkgever op andere manieren financieel tegemoetkomen. Bijvoorbeeld met een vergoeding voor aanpassingen op de werkplek. Of een tegemoetkoming in de loonkosten (loonkostensubsidie).

Participatiewet

Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen meedoen (participeren) in de samenleving. De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samen. Er is straks dus 1 regeling voor iedereen die in staat is om te werken. De Participatiewet gaat op 1 januari 2015 in.

Voor mensen die helemaal niet kunnen werken, blijft er een sociaal vangnet in de vorm van een bijstandsuitkering. De Participatiewet moet wel voorkomen dat mensen in dit vangnet blijven.

Meer mensen met een beperking aan het werk in 2014

De overheid verdubbelt de inspanningen om mensen met een beperking aan het werk te helpen. Dat is afgesproken in het Begrotingsakkoord tussen D66, ChristenUnie, SGP en de coalitiepartijen van oktober 2013. Werkgevers in de marktsector gaan al in 2014 5.000 mensen met een beperking aan het werk helpen. Dit is een verdubbeling van eerdere toezeggingen. Verder worden gemeenten aangemoedigd  om snel aan de slag te gaan met de oprichting van werkbedrijven.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.