Versterking prestaties strafrechtketen (VPS)

Wie een misdrijf heeft begaan, moet snel en efficiënt worden opgepakt en berecht. Dat gebeurt nog niet altijd. Het programma Versterking prestaties strafrechtketen (VPS) moet dit veranderen.

Tekortkomingen in het strafrecht

Het proces van opsporing, vervolging en berechting van daders gaat niet altijd snel en efficiënt. Hetzelfde geldt voor de tenuitvoerlegging van straffen. Waar in de praktijk kan het beter?

  • Het duurt soms lang voordat een verdachte voor de rechter moet verschijnen.
  • Het is niet altijd duidelijk of het in zaken terecht niet tot vervolging komt.
  • Nadat de rechter uitspraak heeft gedaan, wordt een straf soms laat of helemaal niet uitgevoerd. Bijvoorbeeld omdat de veroordeelde onvindbaar is.
  • De doorlooptijden in het strafrecht kunnen korter.

Dit waren enkele belangrijke conclusies uit het onderzoeksrapport van de Algemene Rekenkamer (Prestaties in de Strafrechtketen) uit 2012.

Kabinet: doelen voor een beter strafrecht

Om de prestaties binnen het strafrecht te verbeteren, stelt het kabinet de volgende doelen:

  • meer strafzaken succesvol afronden. Politie en OM maken voortaan duidelijke afspraken over welke zaken extra aandacht verdienen;
  • veroordeelden ondergaan hun straf daadwerkelijk: 92% van de vrijheidsstraffen moet binnen een jaar zijn uitgevoerd;
  • verdachten worden sneller berecht. Twee derde van de eenvoudige strafzaken moet binnen 1 maand zijn afgehandeld;
  • alle processtukken zijn digitaal beschikbaar (ook voor burgers en advocaten);
  • proces van aangifte doen moet eenvoudiger en klantvriendelijker. Bijvoorbeeld door slachtoffers persoonlijk te berichten over wat er met hun aangifte is gebeurd.

Deze doelen moeten uiterlijk in 2016 zijn behaald.

Verbeterprogramma’s strafrecht

Er bestaan allerlei initiatieven gericht op het verbeteren van de strafrechtpraktijk. Een overzicht:

Het overkoepelende programma Versterking prestaties strafrechtketen (VPS) verbindt sinds 2012 deze programma’s. De minister van Veiligheid en Justitie informeert elk half jaar de Tweede Kamer over de vorderingen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.