Subsidies patiëntenorganisaties en gehandicaptenorganisaties (Fonds PGO)

Dit onderwerp bevat 4 rubrieken.

Vrouw werkt buiten op een laptop

Fonds PGO subsidieert landelijke patiëntenorganisaties en gehandicaptenorganisaties. Er zijn 3 soorten subsidies (subsidiestromen) voor deze organisaties. Een subsidie voor het delen van ervaringskennis. Een subsidie voor bijdragen aan de effectiviteit van zorg, ondersteuning en maatschappelijke participatie. En een subsidie voor de regierol rond ervaringsdeskundigheid.

Subsidies patiëntenorganisaties en gehandicaptenorganisaties (Fonds PGO): blijf op de hoogte

De Rijksoverheid. Voor Nederland.