Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Dit onderwerp bevat 4 rubrieken.

De algemene tegemoetkoming Wtcg is afgeschaft. Eind 2014 betaalt het CAK de Wtcg over 2013 uit. Dit is de laatste uitbetaling van de Wtcg. In plaats van de Wtcg gaat de gemeente ondersteuning op maat bieden. De gemeente kan u ondersteunen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de bijzondere bijstand.

U kunt geen aanvraag meer indienen voor de Wtcg 2009, 2010, 2011 en 2012. Dit staat in de wet die de afschaffing regelt van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).

Zie ook

Alles over Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

De Rijksoverheid. Voor Nederland.