Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Mensen met een chronische ziekte of een handicap hebben vaak extra kosten door hun aandoening. Zij kunnen een compensatie krijgen via de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Het kabinet is van plan de Wtcg af te schaffen. In plaats daarvan gaan gemeenten ondersteuning op maat bieden. De Eerste Kamer moet de plannen nog goedkeuren.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.