Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Dit onderwerp bevat 4 rubrieken.

De algemene tegemoetkoming Wtcg is afgeschaft. Eind 2014 heeft het CAK de Wtcg over 2013 uitbetaald. Dit was de laatste uitbetaling van de Wtcg. In plaats van de Wtcg biedt de gemeente ondersteuning op maat. De gemeente kan u ondersteunen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de bijzondere bijstand.

U kunt geen aanvraag meer indienen voor de Wtcg 2009, 2010, 2011 en 2012. Dit staat in de wet die de afschaffing regelt van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).

Zie ook

  • Wtcg-test | Bereken uw eventuele tegemoetkoming uit de Wtcg

Alles over Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

De Rijksoverheid. Voor Nederland.