Onderwerp: Telefonie

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Regels voor 090x-nummers

Aanbieders van 090x-nummers moeten zich houden aan regels. Deze regels moeten misbruik van deze nummers voorkomen. 090x nummers zijn telefoonnummers die beginnen met 0900, 0906 of 0909.

Goedkoper bellen naar 090x-klantenservicenummers

Bellen naar 090x-klantenservicenummers kost vanaf 13 juni 2014 evenveel als bellen naar een gewoon vast nummer. Het maakt hierbij niet uit of u met een vaste of met een mobiele telefoon belt. Bedrijven mogen geen extra tarief per minuut meer rekenen. Een bedrijf kan er wel voor kiezen om een vast bedrag per gesprek te rekenen. Dit is maximaal € 1 naast de gewone belkosten voor het gesprek.

Het verlaagde tarief geldt alleen als u klant bent bij het bedrijf achter het 090x-nummer dat u belt. Daarbij is geen onderscheid tussen een eenmalige aankoop of een vaste klantrelatie.

Regels voor 090x-nummers

Per 13 juni 2014 zijn de regels voor 090x-nummers gewijzigd. Op de website van ConsuWijzer vindt u de regels die gelden op of na 13 juni 2014.

Handhaving regels 090x-nummers

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) kan optreden tegen aanbieders die misbruik maken van 090x-nummers. Bijvoorbeeld tegen aanbieders die u opzettelijk lang in de wacht houden en geen dienst leveren.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.