Onderwerp: Toerisme en recreatie

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Documenten en publicaties - Toerisme en recreatie

61 documenten en publicaties over Toerisme en recreatie

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Toespraak van minister Kamp bij de Onderzoeksresultaten Inkomend Toerisme NBTC

Toespraak van minister Kamp (EZ)  bij de presentatie van de resultaten van het Onderzoek Inkomend Toerisme en van de nieuwe ...

Toespraak | 23-04-2015 | EZ

Kamerbrief met kort verslag toerismedeel werkbezoek China

Minister Kamp (EZ) stuurt de Tweede Kamer een kort verslag van het toerismedeel van zijn werkbezoek aan China.

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-03-2015 | EZ

Kamerbrief over amendementen verhogen van budget voor het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC)

Brief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer over amendementen die beogen het budget voor het Nederlands Bureau voor Toerisme ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-11-2014 | EZ

Kamerbrief met reactie op het “Groenboek Veiligheid van toeristische accommodatiediensten”

Brief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer met reactie op het “Groenboek Veiligheid van toeristische accommodatiediensten”.

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-10-2014 | EZ

Toekomstperspectief Destinatie Holland 2025

Doel van dit toekomstperspectief is inzicht geven in de ontwikkelingsmogelijkheden van het inkomend toerisme voor Nederland op de ...

Rapport | 24-06-2014 | EZ

Kamerbrief voortgangsrapportage Gastvrijheidseconomie

Brief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer over de netwerkaanpak van de gastvrijheidseconomie en de overige beleidslijnen ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-06-2014 | EZ

Uitstelbrief reactie masterplan Toekomst IJsselmeer

Uitstelbrief van staatssecretaris Dijksma (EZ) aan de Tweede Kamer over beantwoording van vragen over het masterplan over de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-05-2014 | EZ

Pilot regelluwe zone gastvrijheidseconomie: versnellen en vereenvoudigen op Schouwen-Duiveland

Het (toeristisch) bedrijfsleven ervaart de toenemende regeldruk als een steeds grotere belemmering in het ondernemerschap. Het ...

Rapport | 22-04-2014 | EZ

Ministerial Council Declaration 12th Trilateral Governmental Conference on the Protection of the Wadden Sea

Verklaring van de ministers van Nederland, Duitsland en Denemarken op de 12e Trilaterale Regeringsconferentie over de bescherming ...

Vergaderstuk | 04-04-2014 | EZ

Verklaring 12e Trilaterale Regeringsconferentie over de bescherming van de Waddenzee

Nederlandse vertaling van de verklaring van de ministers van Nederland, Duitsland en Denemarken op de 12e Trilaterale ...

Vergaderstuk | 04-04-2014 | EZ

De Rijksoverheid. Voor Nederland.