Documenten en publicaties - Trouwen, samenlevingscontract en geregistreerd partnerschap

17 documenten en publicaties over Trouwen, samenlevingscontract en geregistreerd partnerschap

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Beantwoording Kamervragen over Plan van aanpak Aandacht voor Geweld In Afhankelijkheidsrelaties (GIA)

Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het ...

Kamerstuk: Kamervragen | 09-12-2013 | VWS, VenJ

Beantwoording Kamervragen over Plan van aanpak Aandacht voor Geweld In Afhankelijkheidsrelaties (GIA) in opleidingen

Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het ...

Kamerstuk: Kamervragen | 09-12-2013 | VWS, VenJ, OCW

Kamerbrief over voortgang van aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties

Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak van geweld in ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-12-2013 | VWS, VenJ, OCW

Antwoord op vraag van SGP over bedrogsites

Kamerstuk: Kamervragen | 26-09-2013 | AZ

Evaluatie van de Wet openstelling huwelijk en de Wet geregistreerd partnerschap

Kamerstuk | 12-07-2013 | VenJ

Brief Motie Kooiman

Kamerstuk | 10-07-2013 | VenJ

Memo voorstel van wet evaluatie van de Wet openstelling huwelijk en de wet geregistreerd partnerschap

Kamerstuk | 28-01-2013 | VenJ

Wat is de overheid van plan met het digitaal aangifte doen van huwelijk of overlijden?

In de toekomst kunt u ook digitaal aangifte doen van een huwelijk, partnerschap, ondertrouw, geboorte of overlijden. De ...

Vraag en antwoord | VenJ

Wat zijn mijn rechten en plichten binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap?

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft u een aantal rechten en plichten ten opzichte van elkaar. Onder andere een ...

Vraag en antwoord | VenJ

Wat moet ik doen als ik wil trouwen of een geregistreerd partnerschap wil sluiten?

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten? Dan moet u daarvan eerst aangifte doen bij de ambtenaar van de ...

Vraag en antwoord | VenJ

De Rijksoverheid. Voor Nederland.