Waar moet ik aan denken als ik in Nederland wil trouwen met een buitenlander?

Om in Nederland te kunnen trouwen met een buitenlander moet u een aantal zaken regelen. Bijvoorbeeld een geldige verblijfstitel of een verklaring als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft. Deze regels gelden ook als u een geregistreerd partnerschap wilt sluiten.

Mogelijkheid voor trouwen of een partnerschap in Nederland

U kunt in Nederland trouwen of een partnerschap aangaan in de volgende gevallen:

U woont in Nederland en uw partner woont in het buitenland
Nederlandse nationaliteit M-46 verklaring* nodig Verblijfstitel nodig In Nederland trouwen of partnerschap aangaan
U bent Nederlander en uw partner niet Ja, voor uw partner buiten Nederland Nee, uw partner woont in het buitenland Ja
U en uw partner zijn geen Nederlander Ja voor u beiden Ja voor degene die in Nederland woont ** Ja
U en uw partner wonen in Nederland
Nederlandse nationaliteit M-46 verklaring* nodig Verblijfstitel nodig In Nederland trouwen of partnerschap aangaan
Een van u is geen Nederlander Ja voor degene die geen Nederlander is Ja voor degene die geen Nederlander is ** Ja
U en uw partener zijn geen Nederlander Ja voor u beiden Ja voor u beiden ** Ja
U en uw partner wonen in het buitenland
Nederlandse nationaliteit M-46 verklaring* nodig Verblijfstitel nodig In Nederland trouwen of partnerschap aangaan
Een van u is geen Nederlander Ja voor de degene die geen Nederlander is Nee Ja
U en uw partner zijn geen Nederlander Nee

 *   Verklaring bij niet Nederlandse nationaliteit.
**  U heeft geen verblijfstitel nodig als u de nationaliteit heeft van een lidstaat van de Europese Unie (EU). Of de Europese Economische Ruimte (EER).

Geldige verblijfstitel nodig

Heeft u een geldige verblijfstitel nodig? Neem dan contact op met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Verklaring bij niet-Nederlandse nationaliteit

Heeft u of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit? En wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Dan heeft u een M46-verklaring nodig. U kunt deze verklaring opvragen bij uw gemeente.

De IND controleert uw verblijfsstatus en de Vreemdelingenpolitie onderzoekt of er sprake is van een schijnhuwelijk. Deze controles gebeuren als u een huwelijk of partnerschap wilt aangaan om een verblijfsvergunning voor de niet-Nederlander te krijgen.

Huwelijk en dubbele nationaliteit

Heeft u of uw partner naast de Nederlandse nationaliteit een andere nationaliteit? Dan moet u voldoen aan de eisen in het Nederlandse recht voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Voldoet u aan deze eisen? Dan kunt u met elkaar trouwen of een partnerschap aangaan. Ook als het recht van het land van de niet-Nederlandse partner(s) dit niet toe staat. U moet wel rekening houden met mogelijke problemen voor de erkenning van het huwelijk in het buitenland.

Verklaring van niet-gehuwd zijn

Heeft u in het buitenland gewoond? Dan moet u bij de huwelijksaangifte of partnerschapsaangifte een verklaring van niet-gehuwd zijn overleggen. Deze verklaring kunt u opvragen in uw laatste woonplaats in het buitenland. U moet de verklaring ook vaak nog laten legaliseren zodat deze rechtsgeldig is in Nederland.

Andere vragen en antwoorden

De Rijksoverheid. Voor Nederland.