Veiligheid en terrorismebestrijding

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Een terroristische aanslag, een grieppandemie, een overstroming, of een grote uitval van internet. Het zijn voorbeelden van rampen en crises die in Nederland kunnen voorkomen. De overheid brengt hiervoor de risico’s in kaart. Zo kan zij zich beter voorbereiden op noodgevallen of de gevolgen hiervan beperken.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.