Verkeersborden en verkeersregels

Verkeersborden en verkeersregels zijn er om het verkeer in goede banen te leiden. Als u deelneemt aan het verkeer, moet u de borden en regels kennen.

Overzicht verkeersborden en verkeersregels

Een overzicht van alle verkeersborden en verkeersregels staat in de brochure Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland. Dit is een samenvatting van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990).

Verkeersbord plaatsen

Wegbeheerders moeten de verkeersborden plaatsen. Voor rijkswegen is dit Rijkswaterstaat (RWS), voor gemeentelijke wegen de gemeente.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.