Verpleeghuizen en verzorgingshuizen

Dit onderwerp bevat 4 rubrieken.

Ouderen die niet voor zichzelf kunnen zorgen, kunnen terecht in een verzorgingshuis of verpleeghuis. De kosten van het verblijf in een verzorgingshuis of verpleeghuis worden deels vergoed vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Om de zorg toegankelijk, goed en betaalbaar te houden, voert het kabinet de komende jaren hervormingen door. Het kabinet is onder andere van plan de AWBZ te hervormen tot de Wet langdurige zorg.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.