Verpleeghuizen en verzorgingshuizen

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

De Rijksoverheid wil de zorg in verpleeghuizen en verzorgingshuizen verbeteren. Door zichtbaar te maken of deze instellingen goed werk leveren, zodat mensen de beste kunnen uitkiezen. En het toezicht op instellingen wordt beter. Ook komen er minder regels en papierwerk voor het personeel. Want met minder bureaucratie komt er meer tijd voor de cliënt.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.