Onderwerp: Visum

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Visum voor kort verblijf in Nederland

Voor een kort verblijf van maximaal 90 dagen in Nederland is in bepaalde gevallen een visum nodig. Dit heet het Schengenvisum. Bent u op doorreis in Nederland tijdens een internationale vlucht, dan kunt u een transitvisum nodig hebben.

Visumplichtige landen Schengenvisum

Wilt u maximaal 90 dagen in Nederland verblijven, dan kunt u een visum nodig hebben. Dit hangt af van uw nationaliteit en of deze nationaliteit op de lijst met visumplichtige landen staat. Een visum voor maximaal 90 dagen heet een Schengenvisum. Andere namen zijn: Visum Kort Verblijf (VKV) of visum type C.

U kunt een Schengenvisum aanvragen bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat. In de lijst van ambassades verantwoordelijk voor kort verblijf (Schengen) visa voor Nederland kunt u per land zien bij welke ambassade of welk consulaat u een visum kunt aanvragen.

Schengenvisum geldig in alle Schengenlanden

Met een Schengenvisum voor Nederland kunt u ook reizen in de 25 andere Schengenlanden. Een Schengenvisum is 90 dagen geldig binnen een periode van 180 dagen. Dit heet de vrije termijn. De vrije termijn begint op het moment dat u voor het eerst Nederland of het Schengengebied binnenkomt. U kunt de vrije termijn op 2 manieren gebruiken:

  • U mag 90 dagen aaneengesloten in Nederland of het Schengengebied verblijven. Eventueel kunt u daarna, na een verblijf van 90 dagen buiten Nederland of het Schengengebied, opnieuw een Schengenvisum aanvragen.
  • De 90 dagen zijn ook te verspreiden in 180 dagen. In een periode van 180 dagen mag een visumplichtige vreemdeling maximaal 90 dagen in het Schengengebied verblijven. Hiervoor heeft u wel een apart visum nodig: een multiple entry-visum (‘meerdere reizen’). Op het aanvraagformulier voor een Schengenvisum kunt u aangeven dat u een multiple entry-visum nodig heeft.

Visum voor doorreis (transitvisum)

Bent u alleen op doorreis in Nederland? Dan heeft u misschien een visum voor doorreis nodig. Dit heet een transitvisum. U heeft een transitvisum nodig als uw nationaliteit op de lijst met visumplichtige landen staat. Met een transitvisum mag u alleen overstappen op een ander vliegtuig. De luchthaven mag u dan niet verlaten. Een transitvisum heet ook wel luchthaventransitvisum of visum type A.

U kunt een transitvisum aanvragen bij de Nederlandse ambassade of het Nederlands consulaat in het land waar u woont.

Geen meldplicht meer bij kort verblijf

Komt u naar Nederland voor een kort verblijf? Dan hoeft u zich niet meer te melden bij de vreemdelingenpolitie. De meldplicht wordt, vooruitlopend op de afschaffing in de wet, met ingang van 1 januari 2014 niet langer gehandhaafd.

Documenten meenemen bij reizen met Schengenvisum

Met een Schengenvisum krijgt u niet altijd automatisch toegang tot het Schengengebied. Het kan zijn dat u eerst documenten moet laten zien over uw financiële situatie of het doel van uw reis. Neemt u daarom op reis altijd kopieën mee van de documenten die u nodig had voor de aanvraag van het Schengenvisum.

Beslissen over aanvraag visum

De ambassade of het consulaat beslist meestal zelf of u een visum krijgt. Met een visum voor Nederland heeft u toegang tot alle Schengenlanden. Daarom willen sommige landen meebeslissen bij visumaanvragen. Dit heet de consultatieplicht.
Soms vraagt de ambassade bij een visumaanvraag advies aan het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) of de IND.

Zonder visum naar Nederland

Beschikt u over de nationaliteit en over het paspoort van een niet visumplichtig land, dan heeft u geen visum nodig om in Nederland te verblijven. U moet wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • in bezit zijn van een geldig paspoort;
  • over voldoende geld beschikken (€ 34 per dag tijdens zijn verblijf);
  • uw reisdoel aannemelijk kunnen maken bij de grenscontrole;
  • geen gevaar betekenen voor de openbare orde, nationale veiligheid en internationale betrekkingen;
  • het verblijf mag niet meer dan 90 dagen zijn per 180 dagen. Indien u dus al 90 dagen binnen Schengen bent verbleven dient u 90 dagen te wachten voordat u weer binnen Schengen mag komen.

Gemeenschappelijk informatiesysteem visumaanvragen

Sinds 2011 is er voor EU-landen een Visa informatie systeem (VIS). Dit is een gemeenschappelijke databank waarin foto’s en vingerafdrukken zijn opgeslagen van mensen die een Schengenvisum aanvragen. Zo kunnen EU-landen makkelijker informatie uitwisselen over visumaanvragen.

VIS leidde tot een aantal aanpassingen in de procedure voor het aanvragen van een visum:

  • Per 25 september 2014 moet u zelf een visum voor kort verblijf (maximaal 90 dagen) aanvragen. Dit is omdat u biometrische data, zoals 10 vingerafdrukken en een digitale foto moet afgeven.
  • De vingerafdrukken die in het VIS worden opgeslagen, kunnen 5 jaar voor volgende visumaanvragen worden gebruikt.
  • De grensautoriteiten kunnen met de gegevens uit VIS de identiteit van reizigers die het Schengengebied willen betreden, vaststellen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.