Havo en vwo

De havo en het vwo bereiden leerlingen voor op een studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en aan de universiteit. De havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) duurt 5 jaar. Het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) duurt 6 jaar.

Toelating havo en vwo

Een school voor voortgezet onderwijs beslist zelf of zij een leerling toelaat. Veel scholen doen dit op basis van:

Onderbouw havo en vwo

In de onderbouw (klas 1, 2 en 3) van de havo en het vwo volgen leerlingen algemene vakken. 

Profielen bovenbouw havo en vwo

Leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo (klas 4 en 5 van de havo en klas 4, 5 en 6 van het vwo) kunnen kiezen uit 4 richtingen (profielen):

  • natuur en techniek;
  • natuur en gezondheid;
  • economie en maatschappij;
  • cultuur en maatschappij.

Een profiel is onder meer opgebouwd uit verplichte vakken: 6 voor havo en 7 voor vwo.

Verplichte vakken bovenbouw havo en vwo

Naast de vakken uit het profiel krijgt elke leerling in de bovenbouw een aantal verplichte vakken:

  • lichamelijke opvoeding en culturele en kunstzinnige vorming;
  • het profielwerkstuk, maatschappijleer (havo en vwo) en algemene natuurwetenschappen (alleen vwo en tot schooljaar 2015-2016).
  • voor alle leerlingen op het vwo is wiskunde een verplicht vak;
  • voor havo-leerlingen is wiskunde voor het profiel C&M niet verplicht, voor de andere profielen wel.

De kennis en vaardigheden die leerlingen aan het eind van hun schooltijd moeten hebben, staan in eindtermen.

Tot schooljaar 2014-2015 moet elke leerling in het voortgezet onderwijs ook een maatschappelijke stage volgen.

Veranderingen vanaf schooljaar 2014-2015

Culturele en kunstzinnige vorming blijft  een verplicht examenvak. Scholen krijgen meer vrijheid om het vak aantrekkelijker voor leerlingen te maken. Zo zijn leerlingen niet meer verplicht om aan 6 of 8 culturele activiteiten mee te doen. Er komt geen nieuw vak wiskunde c voor havo-leerlingen met het profiel cultuur en maatschappij.

Het kabinet schaft het vak Algemene Natuurwetenschappen (ANW) als verplicht vak af voor het vwo. Belangrijke elementen uit ANW zijn al ondergebracht bij natuurkunde, scheikunde en biologie. In schooljaar 2014-2015 moeten leerlingen van 4 vwo nog wel ANW volgen om te kunnen slagen. Daarna niet meer.

Ook wil het kabinet Klassieke culturele vorming (KCV) samenvoegen met Latijn en Grieks. Deze 2 vakken krijgen nieuwe namen: Latijnse Taal en Cultuur en Griekse Taal en Cultuur.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.