Lesgeld en schoolkosten voortgezet onderwijs

Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom betalen ouders geen lesgeld voor het voortgezet onderwijs en krijgen leerlingen de meeste boeken van school. Voor elke leerling in het voortgezet onderwijs betaalt de overheid zo'n € 7.300 per jaar.

Schoolboeken voortgezet onderwijs

Scholen stellen schoolboeken en lesmateriaal beschikbaar aan hun leerlingen. Ze informeren ouders welke schoolboeken en lesmaterialen zij zelf moeten aanschaffen. Bijvoorbeeld een atlas en woordenboeken.

Aangepaste schoolboeken

Scholen stellen ook aangepaste schoolboeken beschikbaar:

 • gesproken boeken;
 • brailleboeken;
 • vergrotingen.

Deze boeken zijn er speciaal voor leerlingen met een beperking (denk aan visueel gehandicapten). Of voor leerlingen met dyslexie. Meer informatie over aangepaste schoolboeken is te vinden op de website van de stichting Dedicon.

Gratis schoolboeken niet afgeschaft

Het kabinet wilde vanaf het schooljaar 2015-2016 de gratis schoolboeken in het voortgezet onderwijs afschaffen. Maar in het Begrotingsakkoord tussen D66, ChristenUnie, SGP en de coalitiepartijen is afgesproken dat deze maatregel niet doorgaat. De ministerraad heeft op 15 november 2013 daarmee ingestemd.

Schoolkosten voortgezet onderwijs

Schoolkosten zijn kosten die ouders moeten betalen. Bijvoorbeeld kosten voor:

 • gymkleding;
 • een atlas;
 • woordenboeken;
 • een rekenmachine.

Ouderbijdrage voortgezet onderwijs

De school kan ook om een ouderbijdrage vragen. Bijvoorbeeld voor:

 • schoolkampen;
 • excursies;
 • culturele activiteiten.

Ouders kunnen zelf kiezen of zij hier gebruik van maken (en er dus voor willen betalen).

Kosten schoolvervoer

Voor kinderen met een handicap is in sommige gevallen een tegemoetkoming in de kosten voor het schoolvervoer mogelijk. De school of de gemeente kan meer informatie geven over schoolvervoer.

Lesgeld voor leerlingen van 18 jaar en ouder

In de volgende gevallen betalen leerlingen lesgeld:

 • als ze op 1 augustus 18 jaar of ouder zijn en;
 • als deze leerlingen voltijds onderwijs volgen aan het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo) of het mbo.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.