Waterkwaliteit

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

De waterkwaliteit verschilt per watersoort. Het drinkwater is schoon en gezond. Maar sommige andere wateren, zoals grondwater en afvalwater, zijn nog steeds vervuild. Dit water kan stoffen en bacteriën bevatten die gevaarlijk kunnen zijn voor mensen, planten en dieren. Om ziektes te voorkomen, wordt het water regelmatig gecontroleerd. Is het bijvoorbeeld te gevaarlijk om in het water te zwemmen? Dan stelt de provincie een negatief zwemadvies of zwemverbod in.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.