Waterkwaliteit

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

De waterkwaliteit verschilt per watersoort. Het drinkwater is schoon en gezond. Het meeste oppervlaktewater en grondwater is ook geschikt voor allerlei functies, maar kan soms vervuild zijn. Dit water kan stoffen en bacteriën bevatten die gevaarlijk kunnen zijn voor mensen, planten en dieren. Om ziektes te voorkomen, wordt het water regelmatig gecontroleerd. Is het bijvoorbeeld te gevaarlijk om in het water te zwemmen? Dan stelt de provincie een negatief zwemadvies of zwemverbod in.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.