Waterkwaliteit

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

De waterkwaliteit verschilt per watersoort. Het drinkwater is schoon en gezond. Soms is het oppervlaktewater en grondwater vuil. Om ziektes te voorkomen, controleert de overheid regelmatig het water. Is het bijvoorbeeld te gevaarlijk om in het water te zwemmen? Dan stelt de provincie een negatief zwemadvies of zwemverbod in.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.