Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Zij krijgen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een rolstoel. Gemeenten voeren de Wmo uit. Zij bepalen zelf op welke manier ze dat doen.

Er komt een nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten worden verantwoordelijk voor de Wmo 2015. De Eerste Kamer heeft op 8 juli 2014 ingestemd met de Wmo 2015.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.