Kamerbrief over het initiatiefwetsvoorstel Leijten over het aanbesteden van huishoudelijke verzorging

Brief van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) aan de Eerste Kamer, mede namens minister Verhagen (EL&I), over het wetsvoorstel van het Kamerlid Leijten (SP) tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wijziging gaat over het vergroten van de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning en over de aanbesteding van huishoudelijke verzorging.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.