Inkomstenbelasting, aftrekposten en urencriterium

Wie als zzp’er aan de slag gaat, krijgt te maken met speciale regels voor belastingen en premies.

Belastingdienst beoordeelt bedrijf zzp'er

Niet iedereen die ondernemer wil zijn, is ook ondernemer voor de inkomstenbelasting. De Belastingdienst beoordeelt dit. Daarbij let de Belastingdienst op zaken als:

 • Maakt u winst en zo ja, hoeveel?
 • Hoeveel tijd steekt u in uw werkzaamheden?
 • Loopt u ondernemersrisico?
 • Maakt u reclame?
 • Hoeveel opdrachtgevers zijn er?
 • Bent u aansprakelijk voor de schulden van de onderneming?
 • Beschikt u over kapitaal?
 • Hoe zelfstandig is de onderneming?

Aftrekposten zzp'er

Als de Belastingdienst u als ondernemer ziet, kunt u profiteren van aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. U hoeft dan minder inkomstenbelasting te betalen. Om voor sommige faciliteiten in aanmerking te komen moet u voldoen aan het urencriterium.

De belangrijkste aftrekposten zijn:

 • zelfstandigenaftrek. Zelfstandigen mogen een vast bedrag van de winst aftrekken;
 • startersaftrek. Startende zzp’ers hebben in bepaalde gevallen recht op een extra aftrek bovenop de zelfstandigenaftrek;
 • MKB-winstvrijstelling. De MKB-winstvrijstelling is een extra aftrekpost van 14% op de winst, na toepassing van andere aftrekposten zoals zelfstandigenaftrek en startersaftrek.

Urencriterium zzp'er

Om in aanmerking te komen voor sommige ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek, moet de zzp’er minimaal 1225 uur besteden aan zijn bedrijf (urencriterium). Het urencriterium zorgt ervoor dat de aftrekposten alleen worden gebruikt door zelfstandigen voor wie ondernemen de belangrijkste bezigheid en inkomstenbron is. Het urencriterium geldt niet voor de MKB-winstvrijstelling.

Resultaat uit overige werkzaamheden zzp'er

Het komt voor dat een zzp’er geen ondernemer is volgens de criteria van de Belastingdienst, maar ook niet in loondienst is bij een opdrachtgever. In dat geval noemt de Belastingdienst de inkomsten het resultaat uit overige werkzaamheden. De zzp'er komt dan niet in aanmerking voor aftrekposten voor ondernemers en andere ondernemersfaciliteiten.

Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor zzp'er

Soms kan het onduidelijk zijn of een zzp'er een ondernemer of werknemer is. In het laatste geval moet een opdrachtgever loonbelasting en premies voor werknemersverzekeringen afdragen.

Om onduidelijkheden hierover te voorkomen, kan een zzp’er een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) aanvragen bij de Belastingdienst. Hierin staat of de Belastingdienst de inkomsten uit de werkzaamheden beschouwt als winst uit onderneming, loon uit dienstbetrekking of resultaat uit overige werkzaamheden. U bent niet verplicht een VAR aan te vragen. Wel kan uw opdrachtgever erom vragen. Een VAR is maximaal 1 jaar geldig. Tot 2013 stuurde de Belastingdienst zzp'ers (onder bepaalde voorwaarden) automatisch een nieuwe VAR. Sinds 1 januari 2013 moet u hem elk jaar opnieuw aanvragen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.