Belastingzaken voor zzp'ers

Wie als zzp’er aan de slag gaat, krijgt te maken met speciale regels voor belastingen en premies.

Belastingdienst beoordeelt bedrijf zzp'er

Niet iedereen die ondernemer wil zijn, is ook ondernemer voor de inkomstenbelasting. De Belastingdienst beoordeelt dit. Daarbij let de Belastingdienst op zaken als:

 • Maakt u winst en zo ja, hoeveel?
 • Hoeveel tijd steekt u in uw werkzaamheden?
 • Loopt u ondernemersrisico?
 • Maakt u reclame?
 • Hoeveel opdrachtgevers heeft u?
 • Bent u aansprakelijk voor de schulden van de onderneming?
 • Beschikt u over kapitaal?
 • Hoe zelfstandig is de onderneming, dus in hoeverre beslist u zelf over werkzaamheden en bedrijfsvoering?

Aftrekposten zzp'er

Als de Belastingdienst u als ondernemer ziet, kunt u profiteren van aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. U hoeft dan minder inkomstenbelasting te betalen. Om voor sommige faciliteiten in aanmerking te komen moet u voldoen aan het urencriterium.

De belangrijkste aftrekposten zijn:

 • Zelfstandigenaftrek. Zelfstandigen mogen een vast bedrag van de winst aftrekken;
 • Startersaftrek. Startende zzp’ers hebben in bepaalde gevallen recht op een extra aftrek bovenop de zelfstandigenaftrek;
 • MKB-winstvrijstelling. De MKB-winstvrijstelling is een extra aftrekpost van 14% op de winst, na toepassing van andere aftrekposten zoals zelfstandigenaftrek en startersaftrek.

Urencriterium zzp'er

Om in aanmerking te komen voor sommige ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek, moet u als zzp’er minimaal 1225 uur besteden aan uw bedrijf (urencriterium). Het urencriterium zorgt ervoor dat de aftrekposten alleen beschikbaar beschikbaar zijn voor zelfstandigen voor wie ondernemen de belangrijkste bezigheid en inkomstenbron is. Het urencriterium geldt niet voor de MKB-winstvrijstelling.

Resultaat uit overige werkzaamheden zzp'er

Bent u geen ondernemer voor de Belastingdienst, maar ook niet in loondienst bij een opdrachtgever? In dat geval noemt de Belastingdienst de inkomsten het resultaat uit overige werkzaamheden. U komt dan niet in aanmerking voor aftrekposten voor ondernemers en andere ondernemersfaciliteiten.

Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor zzp'er

Soms is het onduidelijk of u een ondernemer of werknemer bent. In het laatste geval moet een opdrachtgever loonbelasting en premies voor werknemersverzekeringen afdragen.

Om onduidelijkheden hierover te voorkomen, kunt u een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) aanvragen bij de Belastingdienst. Hierin staat of de Belastingdienst de inkomsten uit de werkzaamheden beschouwt als:

 • winst uit onderneming;
 • loon uit dienstbetrekking;
 • resultaat uit overige werkzaamheden;
 • directeur-grootaandeelhouder.

U bent niet verplicht een VAR aan te vragen. Wel kan uw opdrachtgever erom vragen. Een VAR is maximaal 1 jaar geldig. Tot 2013 stuurde de Belastingdienst zzp'ers (onder bepaalde voorwaarden) automatisch een nieuwe VAR. Sinds 1 januari 2013 moet u hem elk jaar opnieuw aanvragen.

Van VAR naar Beschikking geen loonheffingen

De VAR gaat waarschijnlijk verdwijnen. Op termijn zullen de werkgever en zzp samen een Beschikking geen loonheffingen aanvragen. Daardoor zijn zij allebei verantwoordelijk voor de vraag of de zelfstandige echt als zzp’er werkt. Het komt nu voor dat zzp’ers wel een VAR  hebben, maar eigenlijk in dienst zijn.

Het kabinet wil echte ondernemers ondersteunen en tegelijk deze schijnsituaties aanpakken. Zo wordt het voor de Belastingdienst duidelijker of iemand als zelfstandige of werknemer werkt. Dit staat in het wetsvoorstel Wet invoering Beschikking geen loonheffingen. De Tweede en Eerste Kamer moeten met het voorstel instemmen. De ingangsdatum is nog niet bekend.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.