Wat zijn de veranderingen in de tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten?

Een aantal tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten is afgeschaft. In plaats daarvan biedt de gemeente ondersteuning op maat. De gemeente kan u ondersteunen via de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de bijzondere bijstand.

Veranderingen in de tegemoetkomingen

Dit zijn de veranderingen in de tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten:

Aanvragen Wtcg voorgaande jaren

Het is nog tot en met 31 december 2015 mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de algemene tegemoetkoming over 2013. Wilt u weten hoe dit in zijn werk gaat en welke voorwaarden hiervoor gelden? Kijk op de website van het CAK voor alle informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2013.

U kunt geen aanvraag meer indienen voor de Wtcg 2009, 2010, 2011 en 2012. Dit staat in de wet die de afschaffing regelt van de algemene tegemoetkoming Wtcg.

Waarom zijn de algemene tegemoetkoming Wtcg en de Cer vervallen?

Chronisch zieken en gehandicapten kregen de tegemoetkomingen automatisch op basis van zorggebruik. Maar op deze manier kwamen ze niet altijd bij de juiste mensen terecht. Zo waren er mensen die geen extra kosten hadden en de tegemoetkomingen wel kregen.

Het kabinet is van mening dat gemeenten burgers gerichter kunnen ondersteunen bij een chronische ziekte of handicap. Gemeenten ontvangen hiervoor een aanvullend budget van € 45 miljoen in 2014 oplopend tot structureel € 268 miljoen vanaf 2017. 

De Rijksoverheid. Voor Nederland.