Zorg in een zorginstelling

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Heeft iemand altijd toezicht nodig of moet er 24 uur per dag zorg dichtbij zijn? Dan heeft deze persoon recht op passende zorg met verblijf in een zorginstelling. Dit is geregeld in de Wet langdurige zorg. De wet is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

De Rijksoverheid. Voor Nederland.